Výkonný výbor, Rada a Komisie OblFZ Prievidza

 

Výkonný výbor OblFZ Prievidza

 

  • Jozef MIŠÁK - podpredseda - 0904 291 151
  • Marian MIKULA - podpredseda - 0904 641 784
  • Ing. Ján MARTINA - člen - 0905 893 238
  • Juraj TRGYŇA - člen - 0902 257 476
  • Ing. Juraj KLIŽAN - člen - 0907 684 135

 

Kontrolór OblFZ Prievidza:

 

Ing. Marek GROLMUS - 0917 339 617

 


Revízna komisia OblFZ Prievidza:

 

Tatiana ZNAMENÁKOVÁ - 0905 753 770

Dušan MERAŠICKÝ - 0902 824 109

Pavel MICHNA - 0915 228 559

 

 

 

Odvolacia komisia OblFZ Prievidza

 

JUDr. Anton OBERT - predseda -  0910 972 520

 

Milan KÚTNY - člen - 0907 087 322

 

Ing. Milan DOŠEK - člen - 0905 355 670

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.