správa č.: 215. júna 2023

Rozhodnutie Odvolacej komisie Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 sa zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou voči rozhodnutiu DK - U381. Na základe predloženej dokumentácie (18 pr...


správa č.: 128. októbra 2022

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE OBFZ PRIEVIDZA čÍSLO 1. 2022/2023 Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022 sa zaoberala odvolaním TJ Dynamo Bystričany voči rozhodnutiu Discip...


správa č.: 207. októbra 2021

_ODVOLACIA KOMISIA OBFZ PRIEVIDZA_ ÚRADNÁ SPRÁVA čÍSLO 1. Odvolacia komisia ObFZ Prievidza zasadala dňa 05.10.2021 s využitím elektronickej komunikácie. Na svojom zasadnutí sa zaoberala poda...


správa č.: 127. októbra 2020

*Odvolacia komisia sa dňa 22.10.2020 telefonickou komunikáciou medzi jednotlivými členmi Odvolacej komisie zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou zo dňa 14.10.2020. *ODVOLACIA KOMISIA KONŠTATUJE, žE PODANIE NESPĺňA...


správa č.: 324. septembra 2019

Rozhodnutie Odvolacej komisie Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovala odvolanie MFK Baník Handlová voči rozhodnutiu ŠTK správa č. 6 zo dňa 28.08.2019 - U28. ROZHODLA Odvolacia komis...


správa č.: 224. septembra 2019

Rozhodnutie Odvolacej komisie Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovala odvolanie OŠK Pečeňany voči rozhodnutiu DK číslo U51. ROZHODLA - Odvolacia komisia ponecháva rozhodnutie DK v platnosti v ...


správa č.: 130. júla 2019

Rozhodnutie Odvolacej komisie Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 11.07.2019 sa zaoberala odvolaním hráča Radovana Petreje 1099505 TJ Opatovce nad Nitricou voči disciplinárnej sankcii udelenej DK OblFZ Prievidz...


správa č.: 708. novembra 2017

Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 54 na svojom zasadnutí dňa 06. novembra 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Družba Livinské Opatovce voči rozhodn utiu DK vydanom v US č. 13 zo dňa 26.10.2017 U169, U170 a U177 a rozh...


správa č.: 602. júna 2017

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE OBLFZ PD č.6 ZO DňA 31. MÁJA 2017. *OdK OblFZ PD na základe prerokovania „Podnetu na preskúmanie rozhodnutia OdK č.5 z 23.mája 2017" od FK Iskra Nová...


správa č.: 524. mája 2017

*ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE č. 5 ZO DňA 23. MÁJA 2017 *Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 53 na svojom zasadnutí DňA 23. MÁJA 2017 PREROKOVALA odvolanie FO MTJ Pravenec voči roz...


správa č.: 406. apríla 2017

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE č. 4 ZO DňA 4. APRÍLA 2017 *Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 53 na svojom zasadnutí DňA 4. APRÍLA 2017 PREROKOVALA odvolanie FO TJ Partizán M...


správa č.: 319. novembra 2015

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE č. 3 ZO DňA 18. NOVEMBRA 2015 *Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov SFZ čl. 59 ods.4 na svojom zasadnutí DňA 18. NOVEMBRA 2015 PREROKOVALA odvolanie OFK Baník Lehota po...


správa č.: 228. októbra 2015

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE č. 2 ZO DňA 27. OKTÓBRA 2015 *Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov SFZ čl. 59 ods.4 na svojom zasadnutí DňA 27. 10. 2015 PREROKOVALA odvolanie FK Naše PODHORIE ...


správa č.: 111. septembra 2015

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE č. 1 ZO DňA 8. SEPTEMBRA 2015 / uznesenie / *Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov SFZ čl. 59 ods.4 na svojom zasadnutí DňA 8.9.2015 PREROKOVALA odvolanie FK Naše PODHO...


správa č.: 704. decembra 2013

Odvolacia komisia OblFZ PD na svojom zasadnutí DňA 3.12.2013 neprerokovala odvolanie MTJ Pravenec voči rozhodnutiu ŠTK a DK OblFZ Prievidza ÚRADNÁ SPR&AAC...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.