Rada a komisie

 

 • Volebná komisia
 • Predseda
 • členovia

 

 Športovo-technická komisia

 

 

 • Martin Marko predseda +421917341328

 • členovia
 • Lenka KLAJBEROVÁ - 0908 476 441

 

 

 

Disciplinárna komisia  •  Predseda
 • členovia
 • Jozef  MICHALE - 0915 496 716
 • Igor BELÁK - 0907 970 091
 • František MAURER - 0904 442 961
 • Teodor OLACH - 0903 833 060

 

                       Komisia Rozhodcov a delegátov zväzu                 

 


 • Predseda
 • členovia

 

                           Trénersko-metodická komisia                      

 


 •  Predseda
 • členovia
 • Anton ŠIMÁŠEK - 0904 315 395

 

             Komisia mládeže a školského futbalu              •   Predseda
 • Technický úsek

 

                 Matričná  komisia                  •   Predseda
 • členovia
 • Peter MIKUŠ - 0902 151 075

 

                  Odvolacia komisia                     •   Predseda

 

 • Revízna komisia
 • členovia

 • Martin Kližan - 0907552957

 

 

 


 • Sekretár ObFZ Prievidza

 

 

 • Kontrolór ObFZ Prievidza


 

Ekonomická komisia

 

 • Juraj KLIŽAN - predseda  0907 684 135
 • Alena KRÁLIKOVÁ - ekonómka zväzu - 0907 466 396 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.