Tlačivá,dokumenty Dohoda o spoločnom mládeže OblFZ PD(31.7 kB)

 Dohoda o spoločnom družstve mládeže SP 28/4,7(20.3 kB)

 Manuál elektronickej prihlášky(677.3 kB)

 Dohoda o striedavom štarte hráča v mládežníckych kategóriach(1.2 MB)

 Organizačný poriadok(218 kB)Organizačný poriadok Oblastného futbalového zväzu Prievidza.

 Zápis o stretnutí(1.3 MB)Zápis o stretnutí, ktorý sa používa na majstrovských stretnutiac mužov, dorastu a žiakov v OblFZ Prievidza

 Povolenie štartu hráča vo vyššej kategórii(1.2 MB)Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii

 Povolenie štartu žiaka vo vyššej kategórii(35 kB)Povolenie štartu žiaka vo vyššej vekovej kategórii

 PASPORT(62.5 kB)Tlačivo pasport, ktoré musí vypísané spolu s prihláškou odovzdať TJ - FK pre futbalový ročník 2007/2008

 List prezidenta SFZ(455.2 kB)

 Tlačivo o nedostatkoch(75.5 kB)

 

Príhlaška na trénerský kurz


 Majzlan Blažej(45 kB)

 Program licenčného seminára R a DZ 2019(536.3 kB)

 Súťaž Prípraviek MIX a Mladšej Prípravky Jar 2019(276.1 kB)
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.