Matričná komisia


správa č.: 104. januára 2023

Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete TU [1] Links: ------ [1] https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-prievidza/spravy/uradna-sprava-matricnej-komisie-obfz-prievidza-c-1/


správa č.: 318. marca 2022

MATRIKA OBFZ PRIEVIDZA DÁVA DO POZORNOSTI INFORMÁCIE K MEDZINÁRODNÝM PRESTUPOM NEPLNOLETÝCH HRÁčOV Z UKRAJINY NA SLOVENSKO. [1] kliknúť Links: ------ [1] http://oblfzprievidza.sk/HTTPS://MEDIAMANAG...


správa č.: 225. februára 2022

Matrika ObFZ Prievidza dáva do pozornosti [1] Kliknúť Links: ------ [1] https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-prievidza/2022/02/matrika-24-02-2022.pdf


správa č.: 120. augusta 2021

MATRIKA DÁVA DO POZORNOSTI VŠETKÝM FK ZNENIE RAPP SFZ čL. 37 Článok 37 - Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra (1) Za prestup amatéra do nového klubu má maters...


správa č.: 517. septembra 2020

Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP(virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutoč...


správa č.: 424. júla 2020

MATRIčNÁ KOMISIA Upozorňuje na novelizáciu Registračného a Prestupového poriadku SF platného od 08.07.2020. Nájdete na: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsf...


správa č.: 310. júla 2020

PRIPOMÍNAM, žE PRI PRVOTNEJ REGISTRÁCII SA AUTOMATICKY VYSTAVUJE AJ REGISTRAčNÝ PREUKAZ. MaK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, FO a TJ, že vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokra...


správa č.: 203. júla 2020

PRIPOMÍNAM, žE PRI PRVOTNEJ REGISTRÁCII SA AUTOMATICKY VYSTAVUJE AJ REGISTRAčNÝ PREUKAZ. MaK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, FO a TJ, že vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračova...


správa č.: 116. augusta 2019

ELEKTRONICKÉ REGISTRAčNÉ PREUKAZY. Matrika OblFZ Prievidza upozorňuje FK, FO as TJ, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronick&yacu...


správa č.: 030. augusta 2018

*PREREGISTROVANIE HRÁČA *Dňa 23. 8. 2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová ži...


správa č.: 309. marca 2017

*Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia. *OD 1. 1. DO 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie BEZ OBMEDZENIA) *OD 1. 1. DO 30. 3. kalendár...


správa č.: 223. septembra 2016

*DÔLEžITÉ UPOZORNENIE!! *Dovoľujem si Vás upozorniť , že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schv...


správa č.: 105. augusta 2016

*Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru podľa predchádzaj&ua...


správa č.: 715. apríla 2016

*Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach OblFZ Prievidza, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať VÝHRADNE V ELEKTRONICKEJ FORME. *Z tohto dôvodu odpor&...


správa č.: 619. februára 2016

* Upozorňuje, že žiadosti o transfer amatéra sa podávajú v registračnom období (zimné registračné obdobie) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka.


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.