Aktuálna úradná správa

VV  č.7  22. 05. 2024

KOMUNIKÉ zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Prievidza

zo dňa 20.05.2024

 

 

Výkonný výbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 20.05.2024 okrem iného:

 

-         schválil predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza.

-         vzal na vedomie správu sekretára o kontrole plnenia prijatých uznesení.

-         vzal na vedomie správu sekretára o doručenej pošte od posledného zasadnutia VV ObFZ Prievidza .

-         vzal na vedomie správu predsedu ObFZ Prievidza o aktuálnom dianí v ZsFZ a SFZ.

-         vzal na vedomie správy predsedov odborných komisii ObFZ Prievidza.

-         vzal na vedomie informáciu o  príprave riadnej konferencie ObFZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 04.07.2024 v Dome Kultúry v Novákoch.

-         vzal na vedomie informáciu o hlasovaniach členov VV ObFZ Prievidza Per rollam.

-         vzal na vedomie informáciu o  príprave turnajov U11 a U9.

-         vzal na vedomie informáciu o  príprave finále U15.

-         schválil finančný príspevok v zmysle Hospodárskej smernice ObFZ Prievidza pre TJ Baník Haláčovce-Otrhánky na 1. ročník futbalového turnaja Baník Cup 2024, pre hráčov do 11 rokov.

-         schválil zakúpenie lôpt pre družstvá v súťažiach U11 a U9 riadených ObFZ Prievidza, ktoré dohrajú futbalový ročník 2023/2024.

-         schválil podávanie návrhov na cenu fair play za mimoriadny čin počas majstrovských futbalových stretnutí ObFZ Prievidza za futbalový ročník 2023/2024.

 

 

Ján Baláž - sekretár ObFZ Prievidza

 

 

ŠTK  č.34  24. 05. 2024

Oblastný futbalový zväz Prievidza

 

Športovo-technická komisia

 

Súťažný ročník 2023 - 2024

 

Tel.: 0917 341 328      Email: stkobfz@oblfzprievidza.sk

 

 

Úradná správa č. 34 z 23. mája 2024

 

 

  • ŠTK vyzýva kluby, funkcionárov a odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2024/25. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na mailovú adresustkobfz@oblfzprievidza.sk

 

  • Plánovaný začiatok nového ročníka 2024/25 je prvý augustový víkend 3. - 4. augusta 2024.

 

 

Muži

 

VII. liga

 

OFK Bošany - MTJ Nitrianske Pravno - ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 10/2 v prospech OFK Bošany. (PD-STK-2023/2024-0584)

 

VIII. liga „B"

 

OFK Klátova Nová Ves - ŠTK na základe SP článok 45/2 žiada predložiť nové ostaršenie hráča Simon Križma (1356347) na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk do 23. mája 2024. (PD-STK-2023/2024-0590)

 

IX. liga

 

TJ Iskra Radobica - ŠTK berie na vedomie oznámenie o nevycestovaní na zápas 26. kola do Prús, stretnutie sa neuskutoční. (PD-STK-2023/2024-0577)

 

FK Prusy - TJ Iskra Radobica - ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 10/2 v prospech FK Prusy. (PD-STK-2023/2024-0583)

 

TJ Slovan Oslany - ŠTK na základe podnetu EK podľa SP článok 83 odpočítava družstvu 3 body za stretnutie odohraté počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry. (PD-STK-2023/2024-0601)

 

Dorast

 

V. liga U19

 

TJ Rybany - ŠTK na základe SP článok 45/2 žiada predložiť ostaršenie hráča Sebastian Adamička (1430615) na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk do 22. mája 2024. (PD-STK-2023/2024-0578)

TJ Baník Sebedražie - ŠTK na základe SP článok 45/2 žiada predložiť ostaršenie hráča Marek Oboňa (1472113) na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk do 23. mája 2024. (PD-STK-2023/2024-0591)

 

 

Žiaci

 

Víťazi skupín „B" a „C" odohrajú semifinále na dva zápasy doma - vonku. Na základe losovania sa prvý zápas odohrá 8. júna 2024 na ihrisku víťaza skupiny „C" a odveta 15. júna 2024 v Haláčovciach.

Víťaz semifinále postúpi do finále o Majstra oblasti proti víťazovi skupiny „A". Finále sa odohrá na jeden zápas na neutrálnom ihrisku 23. júna 2024.

 

U13

 

Väčšina družstiev sa vyjadrila pre súčasný model súťaže, preto bude zachovaný aj v nasledujúcej sezóne.

 

 

Prípravky

 

U11

 

ŠTK žiadame kluby zo skupín „A" aby si svoje zápasy posledného kola predohrali tak, aby boli do majstrovstiev oblasti odohraté.

 

FK Veľké Bielice - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0574)

 

TJ Sokol Šišov - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0588)

 

TJ Partizán Miezgovce - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0589)

 

MFK Baník Handlová - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0593)

 

FK Junior Kanianka - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0602)

 

U9

 

ŠTK organizuje 22. júna 2024 v Partizánskom - Šimonovanoch Majstrovstvá oblasti prípraviek U9 o putovný pohár predsedu ObFZ Prievidza. Právo účasti majú všetky družstvá, ktoré riadne dokončia ligové súťaže. Súťaž bude riadená cez systém ISSF, budú sa počítať výsledky aj strelci. Prihlášky do Majstrovstiev sa podávajú cez ISSF → Elektronická podateľňa → Prihláška do súťaže v termíne do 27. mája 2024  vrátane.

V prípade, že sa uvedených Majstrovstiev nezúčastnite, dajte nám to vedieť cez podanie na komisiu ŠTK.

 

MFK Baník Handlová - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0593)

 

FK Junior Kanianka - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na záverečnom turnaji. (PD-STK-2023/2024-0602)

Zmeny stretnutí

 

Muži

 

VII. liga

 

OFK Bošany - TJ AC Žabokreky nad Nitrou - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 28. kola sa odohrá 2. 6. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0573)

 

TJ Slovan Nitrianske Sučany - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom „B" - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 29. kola sa odohrá 8. 6. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0571)

 

MTJ Pravenec - TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 29. kola sa odohrá 8. 6. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0576)

 

IX. liga

 

TJ Slovan Veľké Kršteňany - TJ Sokol Šišov - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 30. kola sa odohrá 15. 6. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0580)

 

 

Dorast

 

V. liga U19

 

TJ Rybany - FK 2016 Lazany - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 23. kola sa odohrá 24. 5. 2024 o 17:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0596)

 

TJ Tatran Uhrovec - TJ OFK Dežerice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 26. kola sa odohrá 16. 6. 2024, ale HČ určuje na 14:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0599)

 

 

Žiaci

 

IV. liga U15 „A"

 

TJ Priehrada Nitrianske Rudno - FK Hajskala Ráztočno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 20. kola sa odohrá 1. 6. 2024 o 13:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0598)

 

IV. liga U15 „B"

 

TJ Rybany - TJ Tatran Uhrovec - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 17. kola sa odohrá 26. 5. 2024 o 10:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0595)

 

Naše Podhorie - TJ OFK Dežerice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 18. kola sa odohrá 1. 6. 2024 o 11:00 hod na ihrisku s UT v Bánovciach nad Bebravou. (PD-STK-2023/2024-0600)

 

IV. liga U15 „C"

 

OFK Bošany - FK Veľké Bielice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 20. kola sa odohrá 29. 5. 2024 o 17:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0575)

 

Prípravky

 

III. liga U11 „A" Sever

 

TJ Partizán Cigeľ - TJ Tatran Tužina - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 18. kola sa odohrá 24. 5. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0579)

 

MFK Baník Handlová - MTJ Nitrianske Pravno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 19. kola sa odohrá 27. 5. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0592)

 

MTJ Pravenec - FK Junior Kanianka - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 19. kola sa odohrá 24. 5. 2024 o 16:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0594)

 

III. liga U9 „A" Sever

 

TJ Baník Sebedražie - FK Junior Kanianka - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 13. kola sa odohrá 20. 5. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0572)

 

TJ Partizán Cigeľ - MTJ Nitrianske Pravno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 13. kola sa odohrá 21. 5. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0581)

 

TJ Baník Sebedražie - FK Junior Kanianka - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 13. kola sa odohrá 27. 5. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0587)

 

MFK Baník Handlová - FK Bojnice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 13. kola sa odohrá 25. 5. 2024 o 10:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0597)

 

III. liga U9 „C"

 

TJ AC Žabokreky nad Nitrou - ŠK Vegum Dolné Vestenice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 8. kola sa odohrá 25. 5. 2024 o 10:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0585)

 

FK Slovan Šimonovany - FK Tempo Partizánske „B" - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 13. kola sa odohrá 21. 5. 2024 o 16:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0586)

 

TJ AC Žabokreky nad Nitrou - FK Slovan Šimonovany - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 14. kola sa odohrá 30. 5. 2024 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0582)

 

 

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP článok 87.

 

Martin Marko

predseda ŠTK

 

 

DK  č.30  23. 05. 2024

 

 

DK zasadala dňa 23.05.2024 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

 

 

U303 Peter Briatka (1213256) TJ Družstevník HN Nedožery-Brezany, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/5a

 

U304 Marek Belanec (1292550) TJ Priehrada Nitrianske Rudno, 2 týž. N, od 23.05.2024, DP 48/1c,2b, 36/1b

 

U305 Samuel Bakus (1281869) TJ Slovan Nitrianske Sučany, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 45/1b,2

 

U306 Juraj Lukačka (1249800)  TJ  Partizán Cígeľ, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/3

 

U307 Patrik Mokrý (1355223) TJ Magura Poruba, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/5a

 

U308 Štefan Malánik (1202347) TJ Sokol Zlatníky, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/5a

 

U309 Rastislav Kolárik (1259049) ŠK Podhoran Krásna Ves, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/5a

 

U310 Adrián Mlynek (1286941) TJ Ostratice, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/5a

 

U311 Juraj Budovič (1281907) TJ Baník Haláčovce - Otrhánky, 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/5a

 

U312 Damien Batora (1438381)  „ Ž „ Naše Podhorie o. z., 1 s.s.N. od 23.05.2024, DP 37/3

 

U313 Ján Poništ (1167063),  TJ SOKOL Šišov, 2 týž.P. do 15.09.2024, DP 41/1,2,3

 

U314 Marek Stolárik (1103260),TJ SOKOL Šišov, 1 týž.P. do 15.09.2024, DP 41/1,2,3


U315 Roman Škrteľ (1074158) FK Hajskala Ráztočno, 2 týž.P. do 15.09.2024, DP 41/1,2,3

 

 

Najbližšie plánované zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 30. mája 2024. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2)

 

 

V Prievidzi dňa 23.05.2024    

 

Pavol Košík         

predseda DK ObFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.29  24. 05. 2024

Ospravedlnení R a DZ:

So: Hudák, Krničovský, Majzlan, Jakubík, Adamkovič, Fojtík, Mokran

Ne: Mitúch 

So+Ne: Valach, Duhina, Šugra, Cvešper M., Komová, Lacík, Pánis, Pieš

DZ: Hodas

 

1)  KR a DZ žiada R o dôsledné uvádzanie správneho počtu usporiadateľov v zápise o stretnutí! (viď Rozpis súťaží)

 

2) KR a DZ žiada rozhodcov všetkých zápasov, hlavne mládežníckych, aby za žiadnych okolností nepripustili ku hre hráčov, ktorých nejde nahrať do zostavy, sú bez registrácie, v treste či inak by bol ich štart neoprávnený, aj keď sa na tom dohodnú tréneri (kluby). V prípade pokusu o neoprávnený štart hráča túto skutočnosť neodkladne oznámili cez podanie na komisiu ŠTK. 

  

3) KR a DZ  žiada všetkých rozhodcov o dôrazne dodržiavanie RS bod B/1/i: Usporiadatelia musia byť viditeľne označený farebnými rozlišovacími vestami s nápisom usporiadateľ počas celého zápasu a aj vo všetkých mládežníckych stretnutiach. V prípade, že US nieje oblečená vo vestách, túto skutočnosť uveďte v zápise o stretnutí.

 

4) KR a DZ oznamuje rozhodcom a delegátom, že pokiaľ sú PN, nesmú byť delegovaní na žiadne stretnutia.

 

5) KR a DZ  upozorňuje na zmenu Súťažného poriadku ohľadom striedania hráčov:      

- v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov môže mužstvo striedať najviac 5 hráčov v troch prerušeniach, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke    

    - za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán mužstva, tréner (prípadne asistent),vedúci družstva  a aj rozhodcovia (R,AR1)!!!

    - porušenie počtu prerušení pri striedaní bude následne trestané disciplinárnou komisiou

 

6) KR a DZ  dôrazne apeluje na abstinenciu požívania alkoholických nápojov počas majstrovských futbalových stretnutí zo strany delegovaných osôb pod hrozbou disciplinárnych opatrení!!!

 

7) KR a DZ žiada o dôsledné kontrolovanie platného ostaršenia hráčov. Je možné akceptovať predložené ostaršenia v papierovej forme pred stretnutím, ostaršenia v ISSF, ako aj ostaršenia na stránke OblFZ Prievidza. 

 

8) KR a DZ  dôrazne žiada všetky delegované osoby o dodržiavanie RS str. 16 bod 7C!!!

 

Postup R a DZ pri neprístojnostiach pred, počas alebo po zápase 

  • V prípade udelenia OT – ČK počas stretnutia hráčovi, alebo ktorémukoľvek členovi realizačného tímu z lavičky náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí R stretnutia popíše jeho priestupok v Zápise o stretnutí pri nahrávaní ČK a DZ vo svojich správach. 
  • V prípade priťažujúcich okolností (ďalšie urážky a HNS týchto vylúčených osôb pri odchode z hracej plochy, na lavičkách poprípade v kabínach) alebo iného hrubého nešportového správania zúčastnených osôb stretnutia alebo priaznivcov – divákov v priestoroch štadióna a v prípade inzultácie ktorejkoľvek delegovanej osoby je ešte v ten istý deň R stretnutia povinný okrem popísania všetky skutočnosti do Zápisu o stretnutí zaslať prostredníctvom podania ISSF /odkaz v riadku príslušného stretnutia po prihlásení sa/: Detail – Podanie na komisiu - Disciplinárna komisia automaticky na vedomie všetkým zúčastneným stranám t.j. domáci oddiel, hosťujúci oddiel, AR1, AR2, DZ. Všetky tieto zúčastnené strany sú povinné do 48 hodín sa vyjadriť k popísaným skutočnostiam cez ISSF /ikona vpravo hore/: Elektronická podateľňa – Zaevidovať podanie na komisiu - Disciplinárna komisia. Nevyjadrenie sa môže mať podľa závažnosti disciplinárne následky. Tlačivo o nedostatkoch sa týmto ruší. 
  • Na pozvanie DK sú prizvané osoby povinné dostaviť sa na jej nasledujúce zasadnutie. 

 

9) KR a DZ berie na vedomie podanie od DK.

 

10) KR a DZ odstupuje R Čulaga na doriešenie DK.

 

11) KR a DZ žiada všetkých R, aby na stretnutiach mali dresy riadne upravené a všetci na dresoch používali súčasný odznak SFZ !!!

 

12) KR a DZ žiada rozhodcov o dôslednú fyzickú prípravu. KR a DZ zároveň oznamuje predbežný termín fyzických previerok, ktoré sa budú konať 31.05.2024 o 17:00 na štadióne ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi.

Limity pre fyzické previerky: 

                         MO: R do 35r.  - 2200m   AR do 35r. 2000m 

                                R do 50r.  - 2000m   AR do 50r. 1800m 

                                R nad 50r. -1800m   AR nad 50r. 1600m

    - rozhodcovia nad 60r. sa fyzických previerok nemusia zúčastniť, v tomto prípade budú delegovaní len ako AR na stretnutia okrem MO. Fyzické prievierky sa konajú na vlastnú zodpovednosť (nie je potrebné potvrdenie od lekára).KR a DZ žiada všetkých R o dôslednú fyzickú prípravu.  

 

13) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlňovanie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedene číslo. 

 

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedene číslo.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 31.05.2024.    

 

TMK  č.3  20. 11. 2023

 

 

 

SEMINÁR TRÉNEROV UEFA C/B/A LICENCIE 20.01.2024 – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

 Kliknúť

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.28  24. 05. 2024

Obsadenie R a DZ č.28 Poznámka VII. Liga XXVIII. kolo (02.06. 2024) o 17:00 hod. R AR1 AR2 01.06.2024 17.00 MFK Baník Handlová - TJ Dynamo Bystričany Nagy ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  15. 06. 2023

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie
 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 sa zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou voči rozhodnutiu DK - U381.

 

Na základe predloženej dokumentácie (18 príloh).

 

Rozhodnutie: ODVOLANIE ZAMIETA

 

Odôvodnenie:


Rozhodnutie DK ObFZ Prievidza bolo vydané v súlade s DP SFZ (na základe DP 48/1c,2b, - 2 týždne až 4 mesiace, teda 3 týždne sú v súlade s týmto bodom DP).

 

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza.

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.