Aktuálna úradná správa

VV  č.1  03. 08. 2023

 

 

Komuniké zo zasadnutia VV ObFZ Prievidza zo dňa 31.07.2023 nájdete TU

 

ŠTK  č.11  22. 09. 2023

Oblastný futbalový zväz Prievidza

 

Športovo-technická komisia

 

Súťažný ročník 2023 - 2024

 

Tel.: 0917 341 328      Email: stkobfz@oblfzprievidza.sk

 

 

Úradná správa č. 11 z 21. septembra 2023

 

 

1.       Ostaršenia

 

Upozorňuje všetky kluby, ktoré majú, alebo v jesennej časti plánujú mať, ostaršených hráčov podľa SP článok 46/1 a nie sú zapísaný v Zozname hráčov s povolením štartu vo vyššej vekovej kategórii, aby pred prvým štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii predložili písomný súhlas so súťažením hráča vo vyššej kategórii podľa SP článok 46/2 na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk.

V kategórii mužov je potrebný súhlas telovýchovného lekára (nestačí pediater), v mládežníckych kategóriách stačí potvrdenie od pediatra.

Ak hráč nebude mať právoplatné ostaršenie odobrené ŠTK tréner nesmie takéhoto hráča nominovať na stretnutie.

Zoznam hráčov s povolením štartu vo vyššej vekovej kategórii je zverejnený na stránke ObFZ na Futbalnete.

konečnom rozhodnutí právoplatného štartu hráča rozhoduje ŠTK.

 

2.       Funkcionári

 

Žiadame všetky FK, pokiaľ ešte nemajú, aby si zaregistrovali do systému ISSF funkcionárov na pozíciu hlavný usporiadateľ, tréner, vedúci družstva, zdravotník a videotechnik (kluby s povinnosťou nahrávania MFS), na každú pozíciu iného, aby kluby neboli zbytočne vystavované disciplinárnemu konaniu. Funkcie sa nesmú kumulovať. Postup nájdete tu

 

Ø  V každom stretnutí musí byť uvedený hlavný usporiadateľ, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu.

Ø  V každom stretnutí musí domáci klub uviesť lekára, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu.

Ø  V každom stretnutí musia mať oba kluby uvedených trénera a vedúceho, môže to byť tá istá osoba.

 

 

Muži

 

  • VV hlasovaním per rollam na návrh ŠTK schválil doplnenie RS článok C/10/1:

 

Ak neodohranie stretnutia spôsobí jeden z klubov, náhrada DO bude nahratá tomu klubu, ktorý neodohranie stretnutia zapríčinil.

 

VII. liga

 

TJ Družstevník Nedožery-Brezany - ŠTK berie na vedomie oznámenie o zaplatení poplatku za chýbajúceho rozhodcu. Vašu otázku preposielame na komisiu rozhodcov. (PD-STK-2023/2024-0200)

TJ Slovan Nitrianske Sučany - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (HU - hráč) - 7. kolo (PD-STK-2023/2024-0206)

 

VIII. liga „A"

 

TJ Partizán Malinová - ŠTK berie na vedomie oznámenie KR a DZ o neaktivite rozhodcu Jozef Čampiš. (PD-STK-2023/2024-0201)

 

TJ Partizán Malinová - ŠTK na základe RS bod C/5/d1 žiada klub, aby do 24. 9. 2023 oznámil HČ domácich zápasov od 10. kola, alebo prejavil záujem zaplatiť poplatok za chýbajúceho rozhodcu. (PD-STK-2023/2024-0202)

 

IX. liga

 

TJ Slovan Veľké Kršteňany - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (HU - tréner) - 7. kolo (PD-STK-2023/2024-0207)

 

 

Dorast

 

V. liga U19

 

TJ Sokol Biskupice - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (HU - vedúci) - 2. kolo (PD-STK-2023/2024-0208)

 

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (vedúci - lekár) - 7. kolo (PD-STK-2023/2024-0209)

 

TJ Slovan Zemianske Kostoľany - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g (chýbajúci HU) - 7. kolo (PD-STK-2023/2024-0210)

 

TJ Rybany - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g (chýbajúci lekár) - 7. kolo (PD-STK-2023/2024-0211)

 

 

Žiaci

 

IV. liga U15 „A"

 

FK Bojnice - ŠTK berie na vedomie podanie klubu. (PD-STK-2023/2024-0199)

 

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (tréner - lekár) - 10. kolo (PD-STK-2023/2024-0212)

 

TJ Štart Krištáľ Valaská Belá - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g (chýbajúci lekár) - 11. kolo (PD-STK-2023/2024-0213)

 

IV. liga U15 „B"

 

TJ Sokol Biskupice - Naše Podhorie - ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/f (neoprávnený štart hráča) s použitím článku SP 51/k (štart bez platného ostaršenia) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 10/2 v prospech Naše Podhorie. TJ Sokol Biskupice odstupuje na DK. (PD-STK-2023/2024-0205)

 

TJ Tatran Uhrovec - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné nedodržanie RS bod C/5/g (chýbajúci lekár) - 3. kolo (PD-STK-2023/2024-0214)

 

 

Prípravky

 

III. liga U11 „A" Sever

 

TJ Magura Poruba - ŠTK berie na vedomie oznámenie o zmene HČ domácich zápasov na štvrtok. (PD-STK-2023/2024-0203)

 

TJ Magura Poruba - TJ Baník Sebedražie - ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) v prospech TJ Baník Sebedražie. Zároveň upozorňuje TJ Magura Poruba na dodržanie RS bod C/9/13 - zaslanie súperovi náhradu vo výške 100 €. (PD-STK-2023/2024-0204)

 

 

Zmeny stretnutí

 

Muži

 

VII. liga

 

MTJ Nitrianske Pravno - OFK Bošany - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 11. kola sa odohrá 15. 10. 2023 o 14:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0188)

 

MTJ Nitrianske Pravno - TJ Opatovce nad Nitrou - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 15. kola sa odohrá 12. 11. 2023 o 13:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0189)

 

VIII. liga „A"

 

TJ Magura Poruba - FK Bojnice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 9. kola sa odohrá 30. 9. 2023 o 15:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0195)

 

IX. liga

 

TJ Slovan Veľké Kršteňany - TJ Družstevník Kolačno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov o výmene ihriska, MZ 9. kola sa odohrá 30. 9. 2023 o 15:30 hod. na ihrisku v Kolačne a zápas 24. kola vo Veľkých Kršteňanoch. (PD-STK-2023/2024-0197)

 

 

Dorast

 

V. liga U19

 

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves - TJ Sokol Zlatníky - ŠTK zamieta dohodu klubov, stretnutia mládeže môžu začať najneskôr 3 hod pre UHČ dospelých. (PD-STK-2023/2024-0184)

 

FK 2016 Lazany - TJ Nový Život Veľké Uherce - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 8. kola sa odohrá 23. 9. 2023 o 11:00 hod na ihrisku v Porube. (PD-STK-2023/2024-0185)

 

TJ Slovan Zemianske Kostoľany - FK 2016 Lazany - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 9. kola sa odohrá 1. 10. 2023 o 12:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0187)

MFK Baník Handlová - TJ Baník Sebedražie - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 8. kola sa odohrá 23. 9. 2023 o 11:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0194)

 

 

Žiaci

 

IV. liga U15 „C"

 

TJ Nový Život Veľké Uherce - FK Veľké Bielice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 4. kola sa odohrá 24. 9. 2023 o 11:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0193)

 

 

Prípravky

 

III. liga U11 „A" Sever

 

TJ Partizán Cigeľ - TJ Magura Poruba - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 4. kola sa odohrá 25. 9. 2023 o 16:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0183)

 

TJ Partizán Cigeľ - MFK Baník Handlová - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 6. kola sa odohrá 7. 10. 2023 o 13:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0186)

 

MTJ Nitrianske Pravno - FK Junior Kanianka - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 4. kola sa odohrá 20. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0190)

 

TJ Baník Sebedražie - OFK Slávia Chrenovec-Brusno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 9. kola sa odohrá 21. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0191)

 

TJ Baník Sebedražie - TJ Partizán Cigeľ - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 5. kola sa odohrá 29. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0192)

 

TJ Magura Poruba - TJ Družstevník Nedožery-Brezany - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 5. kola sa odohrá 28. 9. 2023 o 16:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0196)

 

III. liga U9 „A" Sever

 

MFK Baník Handlová - TJ Partizán Cigeľ - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 3. kola sa odohrá 19. 9. 2023 o 16:30 hod. (PD-STK-2023/2024-0182)

 

III. liga U9 „C"

 

FK Tempo Partizánske „B" - ŠK Vegum Dolné Vestenice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 3. kola sa odohrá 28. 9. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2023/2024-0198)

 

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP článok 87.

 

Martin Marko predseda ŠTK

 

DK  č.9  22. 09. 2023

 

Úradná správa DK ObFZ Prievidza č. 9. zo dňa 21.09.2023

 

DK zasadala dňa 21.09.2023 o 16:00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

 

U50 Samuel Omelka (1341325) OFK Bošany, 3 týž. N. od 21.09.2023, DP 48/1c,2b

 

U51 Tomáš Olej (1182338) TJ Slovan Nitr. Sučany, 2 s.s.N. od 21.09.2023, DP 49/1a,2a

 

U52 Lukáš Vavro (1151970) TJ Družstevník Div. N. Ves, 1 s.s.N. od 21.09.2023, DP 37/3

 

U53 Roderik Radošány (1274375) ŠK Vegum Dolné Vestenice, 2 s.s.N. od 21.09.2023, DP 49/1a,2a

 

U54 Peter Ošvát (1168089)  TJ Tužina , 4 týž. N. od 21.09.2023, DP 48/1c,2b; 45/1b,2; 34/9;

 

U55 Radoslav Vravko (1050174) TJ Tužina, 2 týž. N. zákaz výkonu akejkoľvek funkcie od 21.09.2023, DP 64/1d,2; 34/2,6;

 

U56 Filip Szakač  „ D „ (1399750) TJ Baník Sebedražie , 1 s.s.N. od 21.09.2023, DP 37/3

 

U57 Daniel Duchovič „ D „  (1318472) TJ Nový Život V. Uherce, 3 týž.N. od 14.09.2023, DP 49/1b,2b

 

U58 Jozef Vavro (1003286) TJ Družstevník Div.N. Ves, 2 týž. N. zákaz výkonu funkcie VD od 21.09.2023, DP 64/1a,b,2

 

U59 DK trestá TJ Družstevník Div.N. Ves pokutou 50€, DP 64/1a.b,4; 48/1c,4

 

U60 Ľubomír Štrbák (1097906) TJ Družstevník Div.N. Ves , DK ruší účinky vylúčenia a odstupuje prípad KR a DZ na doriešenie, DP 37/13;

 

U61 DK trestá na návrh ŠTK TJ Tatran Uhrovec /U15/ pokutou 10€ za opätovné porušenie SP a RS, DP64/1a,4

 

U62 DK trestá na návrh ŠTK Slovan Nitrianske Sučany /M/ pokutou 10€ za opätovné porušenie SP a RS, DP64/1a,4

 

U63 DK berie na vedomie vyjadrenie TJ Sokol Biskupice a na návrh ŠTK trestá TJ Sokol Biskupice pokutou 10€ za neoprávnený štart hráča v stretnutí a zároveň upúšťa od potrestania hráča a K v stretnutí :

IV.liga U15 2.kolo TJ Sokol Biskupice : Naše PODHORIE o.z., DP 53/1,4,5 64/1a,4

 

U64 Jozef Neuer (1162307) TJ Sokol Biskupice - VM - zákaz výkonu funkcie VM pri mládeži na 1 mes. N. od 21.09.2023 DP 53/1,3b

 

 

V prípade nejasností kontaktujte DK ObFZ Prievidza.

Najbližšie plánované zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 28.09.2023 o 16,00 hod. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

 

 

V Prievidzi dňa 21.09.2023.                     Pavol Košík predseda DK ObFZ Prievidza

 

 

KR a DZ  č.7  14. 09. 2023

Ospravedlnení R a DZ:

So: Hudák, Gajarský, Stránsky, Nagy, Híreš, Ševčík, Čulaga

Ne: Moravčík, Bordáč

So+Ne: Bereš, Lacík, Janík, Šugra, Morávková, Cvešper M., Čampiš, Mokrý M.,

 

1)  KR a DZ žiada R o dôsledné uvádzanie správneho počtu usporiadateľov v zápise o stretnutí! (viď Rozpis súťaží)

 

2) KR a DZ žiada rozhodcov všetkých zápasov, hlavne mládežníckych, aby za žiadnych okolností nepripustili ku hre hráčov, ktorých nejde nahrať do zostavy, sú bez registrácie, v treste či inak by bol ich štart neoprávnený, aj keď sa na tom dohodnú tréneri (kluby). V prípade pokusu o neoprávnený štart hráča túto skutočnosť neodkladne oznámili cez podanie na komisiu ŠTK. 

  

3) KR a DZ  žiada všetkých rozhodcov o dôrazne dodržiavanie RS bod B/1/i: Usporiadatelia musia byť viditeľne označený farebnými rozlišovacími vestami s nápisom usporiadateľ počas celého zápasu a aj vo všetkých mládežníckych stretnutiach. V prípade, že US nieje oblečená vo vestách, túto skutočnosť uveďte v zápise o stretnutí.

 

4) KR a DZ oznamuje rozhodcom a delegátom, že pokiaľ sú PN, nesmú byť delegovaní na žiadne stretnutia.

 

5) KR a DZ  dôrazne upozorňuje na zmenu Súťažného poriadku ohľadom striedania hráčov:      

- v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov môže mužstvo striedať najviac 5 hráčov v troch prerušeniach, do ktorých sa ako prerušenie nepočíta vystriedanie v polčasovej prestávke    

    - za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán mužstva, tréner (prípadne asistent),vedúci družstva  a aj rozhodcovia (R,AR1)!!!

    - porušenie počtu prerušení pri striedaní bude následne trestané disciplinárnou komisiou

 

6) KR a DZ eviduje podanie od FK Kľačno. Vetovaniu R vyhovuje.

 

7) KR a DZ eviduje podanie od R Híreš.

 

8) KR a DZ eviduje pochvalu od TJ Baník  Haláčovce-Otrhánky na R Lacík zo stretnutia TJ Družstevník Nadlice - TJ Baník Haláčovce-Otrhánky. 

 

9) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlňovanie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedene číslo. 

 

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedene číslo.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 22.09.2023.  

  

 

TMK  č.1  28. 08. 2023

 

 

 SEMINÁR trénerov UEFA C/B Licencie

 

02.10.2023 pondelok o 15:00 hod. hotel ViOn Zlaté Moravce

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.9  22. 09. 2023

Obsadenie R a DZ č.9 Poznámka VII. Liga IX. kolo (01.10. 2023) o 15:30 hod. R AR1 AR2 30.09.2023 15.30 MFK Baník Handlová - voľno x x x x 30.0...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  15. 06. 2023

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie
 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 sa zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou voči rozhodnutiu DK - U381.

 

Na základe predloženej dokumentácie (18 príloh).

 

Rozhodnutie: ODVOLANIE ZAMIETA

 

Odôvodnenie:


Rozhodnutie DK ObFZ Prievidza bolo vydané v súlade s DP SFZ (na základe DP 48/1c,2b, - 2 týždne až 4 mesiace, teda 3 týždne sú v súlade s týmto bodom DP).

 

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza.

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.