Aktuálna úradná správa

VV  č.8  25. 05. 2023

 

 

Výkonný výbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 22.05.2023 okrem iného:

 

-          schválil predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza

 

-          vzal na vedomie správu sekretára o kontrole plnenia prijatých uznesení

 

-          vzal na vedomie správu sekretára o doručenej pošte od posledného zasadnutia

 

           VV ObFZ Prievidza

 

-          vzal na vedomie správu predsedu ObFZ Prievidza o aktuálnom dianí v ZsFZ a

 

           SFZ

-          vzal na vedomie správy predsedov odborných komisii ObFZ Prievidza

 

-          vzal na vedomie informáciu o príprave a organizačnom zabezpečení finále

 

           pohára ObFZ Prievidza a finále súťaže U15

 

-          vzal na vedomie informáciu  o hlasovaní per rollam členov VV ObFZ Prievidza

 

-          schválil termín konania Riadnej konferencie ObFZ Prievidza na deň 

 

           07.07.2023 (piatok) so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch

 

-          schválil pracovnú skupinu pre mládež pri ŠTK ObFZ Prievidza v zložení: Tomáš

 

           Grešner, Peter Letavay, Ivan Kováčik, Roman Šimko

 

-          schválil štruktúru súťaže pre súťažný ročník 2023/2024 v pôvodnom formáte.

 

           IX. Liga pri prihlásení 14 účastníkov bude zlúčená PE a BN a v prípade

 

           prihlásených viac ako 14 účastníkov bude rozdelená na IX. Liga PE a IX. Liga

 

           BN

 

-          schválil konanie konferenčného turnaja výberov v kategóriách U11 a U15

 

           okresov PD, PE a BN a organizačné zabezpečenie turnaja dňa 17.06.2023 na

 

           futbalovom štadióne FK Iskra Nováky

 

-          schválil trénerov výberov za okres PD v U11  Peter Kučera v U15 Ivan Černák a

 

           Rudolf Pánis. Za okres PE v U11 Peter Jaško v U15 Jozef Pagáč a Peter

 

           Letavay. Za BN v U11 Marek Pál a Peter Sedlák v U15 Miroslav Stýskal, Peter

 

           Sedlák

 

-          schvaľuje návrh KRaDZ na postup do regionálnych súťaží ZsFZ rozhodcov

 

           Matúša Jakubisa a Lukáša Páleníka

 

-          schválil materiálne a organizačnom zabezpečenie turnajov U9 a U11

 

-          schválil finančný príspevok v zmysle hospodárskej smernice ObFZ Prievidza

 

            pre TJ Partizán Miezgovce na oslavy 60. výročia vzniku TJ Partizán Miezgovce

 

-          schválil výšku náhrad  rozhodcom, ktorí budú rozhodovať turnaje U9 a U11.

 

Ján Baláž - sekretár ObFZ Prievidza

 

ŠTK  č.33  19. 05. 2023

Oblastný futbalový zväz Prievidza

 

Športovo-technická komisia

 

Súťažný ročník 2022 - 2023

 

Tel.: 0917 341 328      Email: stkobfz@oblfzprievidza.sk

 

 

Úradná správa č. 33 z 18. mája 2023

 

 

  • ŠTK dôrazne upozorňuje na dodržiavanie RS bod B/1/i:

Ø  Usporiadatelia musia byť viditeľne označený farebnými rozlišovacími vestami s  nápisom usporiadateľ počas celého zápasu a aj vo všetkých mládežníckych stretnutiach

 

  • Upozorňuje všetky kluby, ktoré majú, alebo vjarnej časti plánujú mať, ostaršených hráčov podľa SP článok 46/1 anie sú zapísaný v Zozname hráčov spovolením štartu vo vyššej vekovej kategórii, aby pred prvým štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii predložili písomný súhlas so súťažením hráča vo vyššej kategórii podľa SP článok 46/2 na mail stkobfz@oblfzprievidza.sk.

V kategórii mužov je potrebný súhlas telovýchovného lekára (nestačí pediater), v mládežníckych kategóriách stačí potvrdenie od pediatra.

Ak hráč nebude mať právoplatné ostaršenie odobrené ŠTK tréner nesmie takéhoto hráča nominovať na stretnutie.

O konečnom rozhodnutí právoplatného štartu hráča rozhoduje ŠTK.

 

  • ŠTK vyzýva kluby, funkcionárov a odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/24. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na mailovú adresustkobfz@oblfzprievidza.sk

 

 

Muži

 

VII. liga

 

OFK Nedanovce - MTJ Nitrianske Pravno - ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 11/2 v prospech OFK Nedanovce. Zároveň upozorňuje MTJ Nitrianske Pravno na dodržanie RS bod C/9/13 - zaslanie súperovi náhradu vo výške 100 €. (PD-STK-2022/2023-0696)

 

VIII. liga „A"

 

FK Kľak Kľačno - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné porušenie SP článok 41/2 (chýbajúci tréner) - 25. kolo (PD-STK-2022/2023-0699)

 

IX. liga

 

FK Horné Ozorovce - TJ Iskra Radobica - ŠTK berie na vedomie podanie rozhodcu o nepricestovaní hostí. (PD-STK-2022/2023-0681)

 

FK Horné Ozorovce - TJ Iskra Radobica - ŠTK kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 11/2 v prospech FK Horné Ozorovce. Zároveň upozorňuje TJ Iskra Radobica na dodržanie RS bod C/9/13 - zaslanie súperovi náhradu vo výške 100 € a odstupuje ju na DK. (PD-STK-2022/2023-0698)

 

Pohár ObFZ

 

Finálový zápas sa uskutoční 25. júna 2023 o 17:00 hod v  Novákoch. Ako domáce družstvo bolo vyžrebované MTJ Nitrianske Pravno.

 

 

Dorast

 

VI. liga U19

 

TJ OFK Dežerice - ŠTK udeľuje napomenutie za porušenie SP článok 41/2/c (chýbajúci tréner) - 21. kolo (PD-STK-2022/2023-0700)

 

 

Žiaci

 

  • Po skončení základnej časti postúpia prvý dvaja zkaždej skupiny do play-off oMajstra oblasti.

 

Štvrťfinále na dva zápasy doma vonku sa bude hrať systémom:

A) druhý zo skupiny „A" Juh - prvý zo skupiny „A" Sever              

Bystričany/D. Vestenice - Handlová

B) druhý zo skupiny „A" Sever - prvý zo skupiny „A" Juh                               Opatovce - Diviacka Nová Ves

C) druhý zo skupiny „C" - prvý zo skupiny „B"                                   

Veľké Uherce/Oslany - Zlatníky/Dežerice

D) druhý zo skupiny „B" - prvý zo skupiny „C"                                    Zlatníky/Dežerice - Šimonovany

 

Prvé zápasy sa hrajú 27. - 28. mája, odvety 3. - 4. júna 2023.

 

Časy zápasov budú nastavené podľa požiadaviek klubov pred začiatkom sezóny, prípadnú zmenu nám oznámte cez podanie k zápasu.

 

Semifinále na dva zápasy doma vonku sa bude hrať systémom:

víťaz A - víťaz B

víťaz C - víťaz D

Domáce ihrisko v prvom zápase sa bude losovať na zasadnutí ŠTK.

 

Finále sa odohrá v sobotu 24. júna o 10:00 hod v Zemianskych Kostoľanoch

 

 

IV. liga U15 „A" Sever

 

TJ Baník Sebedražie - ŠTK udeľuje napomenutie za nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (HU - vedúci) a chýbajúci lekár  - 17. kolo (PD-STK-2022/2023-0703)

 

MFK Baník Handlová - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné nedodržanie RS bod C/5/g - zdvojená funkcia (HU - vedúci) - 17. kolo (PD-STK-2022/2023-0704)

 

 

 

Prípravky

 

U11

 

TJ Baník Haláčovce-Otrhánky - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na Majstrovstvách oblasti. (PD-STK-2022/2023-0695)

 

FK 956 52 Podlužany - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na Majstrovstvách oblasti. (PD-STK-2022/2023-0697)

 

FK Iskra Nováky - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na Majstrovstvách oblasti. (PD-STK-2022/2023-0702)

 

U9

 

TJ Štart Krištáľ Valaská Belá - ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie sa zo záverečného turnaja. (PD-STK-2022/2023-0679)

 

TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠTK berie na vedomie oznámenie o neúčasti na Majstrovstvách oblasti. (PD-STK-2022/2023-0680)

 

 

Zmeny stretnutí

 

Muži

 

VII. liga

TJ Slovan Nitrianske Sučany - TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠTK berie na vedomie oznámenie o stornovaní žiadosti o zmenu HČ. (PD-STK-2022/2023-0682)

 

VIII. liga „B"

 

TJ Rybany - OFK Klátova Nová Ves - ŠTK zamieta žiadosť domácich pre nesúhlas súpera. (PD-STK-2022/2023-0688)

 

TJ Sokol Šišov - FK Slovan Šimonovany - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 25. kola sa uskutoční 11. 6. 2023 o 14:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0692)

 

IX. liga

 

OFK Malé Kršteňany FC Cukríkovo - TJ Malá Hradná - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 14. kola sa uskutoční 17. 6. 2023 o 13:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0689)

 

Dorast

 

VI. liga U19

 

TJ Rybany - TJ Tatran Uhrovec - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 22. kola sa uskutoční 20. 5. 2023 o 14:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0690)

 

FK Slovan Šimonovany - TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 23. kola sa uskutoční 25. 5. 2023 o 17:30 hod. (PD-STK-2022/2023-0694)

FK Slovan Šimonovany - TJ Družstevník Nedožery-Brezany - ŠTK schvaľuje žiadosť domácich, MZ 25. kola sa uskutoční 10. 6. 2023 o 13:30 hod. (PD-STK-2022/2023-0705)

 

TJ Rybany - FK Slovan Šimonovany - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 26. kola sa uskutoční 14. 6. 2023 o 17:30 hod. (PD-STK-2022/2023-0686)

 

 

Žiaci

 

IV. liga U15 „A" Sever

 

TJ Opatovce nad Nitrou - OFK Slávia Chrenovec-Brusno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 17. kola sa pre nepriaznivé počasie uskutoční 23. 5. 2023 o 17:30 hod. (PD-STK-2022/2023-0693)

 

IV. liga U15 „A" Juh

 

TJ Štart Krištáľ Valaská Belá - TJ Priehrada Nitrianske Rudno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 14. kola sa uskutoční 24. 5. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0685)

 

 

Prípravky

 

III. liga U11 „A" Sever

 

MFK Baník Handlová - TJ Magura Poruba - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 16. kola sa uskutoční 26. 5. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0676)

 

TJ Partizán Cigeľ - TJ Magura Poruba - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 19. kola sa uskutoční 18. 5. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0677)

 

MFK Baník Handlová - FK Bojnice - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 20. kola sa uskutoční 21. 5. 2023 o 10:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0684)

 

TJ Tatran Tužina - TJ Partizán Cigeľ - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 20. kola sa uskutoční 22. 5. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0678)

 

FK Kľak Kľačno - TJ Magura Poruba - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 21. kola sa uskutoční 31. 5. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0701)

 

MFK Baník Handlová - OFK Slávia Chrenovec-Brusno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 22. kola sa uskutoční 6. 6. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0691)

 

III. liga U9 „C"

 

ŠC Chynorany - FK Slovan Šimonovany - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 15. kola sa uskutoční 18. 5. 2023 o 17:00 hod. (PD-STK-2022/2023-0687)

 

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP článok 87.

 

Martin Marko predseda ŠTK

 

DK  č.28  25. 05. 2023

 

DK zasadala dňa 25.05. 2023 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

U350 Roman Martinák (1166689) MTJ Pravenec, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/5a

U351 Marek Obžera (1256384) TJ Dynamo Bystričany, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/5a

U352 Patrik Bublák (1219213) MFK Baník Handlová, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/3

U353 Antón Hanus (1231739) FK Kľak Kľačno, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/3

 

U354 Jaroslav Jakob (1125095) FK Kľak Kľačno, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/3

 

U355 Miloslav Bernát (1285829) TJ Ostratice, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/5c

 

U356 Peter Dzian (1148462) FK Prusy, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/3

 

U357 Samuel Demeter „D"(1366137) TJ Dynamo Bystričany, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/5a

 

U358 Sebastián Čičmanec „D" (1361433) OFK Slávia Chrenovec - Brusno, 1 s.s.N. od 25.05.2023, DP 37/3

 

U 359 Marián Petráš (1157912) TJ Slovan Nitr. Sučany,  1 týž.P. do 15.10.2023, DP 41/1,2,3

 

U360 Jozef Ondrejka (1092176) MFK Baník Handlová, 2 týž.P. do 15.10.2023, DP 41/1,2,3

 

U361 Jakub Hrdý (1282308) TJ Partizán Cigeľ, 1 s.s. P. do 15.10.2023, DP 41/1,2,3

 

U362 Juan Kaločai Ž (1438312) TJ Partizán Cigeľ, 2 týž.P. do 15.10.2023, DP 41/1,2,3

 

U363 DK v zmysle U273 DK pozýva p. Radovana Petreje (1099505), TJ Opatovce nad Nitrou, aj s potrebnými  materiálmi k prípadu na zasadnutie DK dňa 01.06.2023 o 16:30 hod. DP 73/5 

 

U364 DK oznamuje TJ a FK v zmysle Usmernenia Slovenského futbalového zväzu, že je potrebné podozrenia, podnety a zistené skutočnosti  zo spáchanie trestného činu športovej korupcie nezverejňovať zasielaním podania na ObFZ Prievidza, popr. sociálne siete /poškodenie dobrého mena člena SFZ ak sa skutok nepreukáže DP 65/, ale priamo oznámiť a riešiť s vecne príslušným Oddelením integrity futbalu SFZ, ktoré je na to vytvorené a zvolí vhodnú formu a spôsob prešetrenia.

 

 V prípade nejasností kontaktujte DK ObFZ Prievidza.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční pravdepodobne  1. júna  2023 . Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

 

V Prievidzi dňa 25. 05. 2023.  

Pavol Košík predseda DK ObFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.32  26. 05. 2023

Ospravedlnení R a DZ:

So: Hudák, Vážny, Poliaček, Adamkovič, Mitúch, Híreš P.

Ne: Čampiš

So+Ne: Drábik Š., Lacík, Deraj, Bulík, Cvešper M., Staňo, Valach, Nagy

 

1)  KR a DZ žiada R o dôsledné uvádzanie správneho počtu usporiadateľov v zápise o stretnutí! (viď Rozpis súťaží)

 

2) KR a DZ žiada rozhodcov všetkých zápasov, hlavne mládežníckych, aby za žiadnych okolností nepripustili ku hre hráčov, ktorých nejde nahrať do zostavy, sú bez registrácie, v treste či inak by bol ich štart neoprávnený, aj keď sa na tom dohodnú tréneri (kluby). V prípade pokusu o neoprávnený štart hráča túto skutočnosť neodkladne oznámili cez podanie na komisiu ŠTK. 

  

3) KR a DZ  žiada všetkých rozhodcov o dôrazne dodržiavanie RS bod B/1/i: Usporiadatelia musia byť viditeľne označený farebnými rozlišovacími vestami s nápisom usporiadateľ počas celého zápasu a aj vo všetkých mládežníckych stretnutiach. V prípade, že US nieje oblečená vo vestách, túto skutočnosť uveďte v zápise o stretnutí.

 

4) KR a DZ oznamuje rozhodcom a delegátom, že pokiaľ sú PN, nesmú byť delegovaní na žiadne stretnutia.

 

5) KR a DZ oznamuje všetkým R, že náhradné  fyzické previerky sa budú konať v termíne 09.06.2023 (piatok) o 17:30 na štadióne ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi.

Limity pre fyzické previerky: 

                         MO: R do 35r.  - 2200m   AR do 35r. 2000m 

                                R do 50r.  - 2000m   AR do 50r. 1800m 

                                R nad 50r. -1800m   AR nad 50r. 1600m

    - rozhodcovia nad 60r. sa fyzických previerok nemusia zúčastniť, v tomto prípade budú delegovaní len ako AR na stretnutia okrem MO. Fyzické prievierky sa konajú na vlastnú zodpovednosť (nie je potrebné potvrdenie od lekára).KR a DZ žiada všetkých R o dôslednú fyzickú prípravu. 

 

6) KD SFZ oznamuje, že Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia "A" / "P" sa bude konať 30.6.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442. Záujemcovia o získanie, resp.predĺženie licencie "A", resp. o predĺženie licencie "P" sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika - sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5.2023. Bližšie informácie nájdete na stránke  www.futbalsfz.sk.   

 

7) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlňovanie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedene číslo. 

 

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedene číslo.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 02.06.2023. 

 


 

TMK  č.2  28. 04. 2023

 

 

Seminár trénerov UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A a UEFA B licencie 02.05.2023 – ZVOLEN

 

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.30  26. 05. 2023

Obsadenie R a DZ č.28 Poznámka VII. liga XXVIII. kolo (04.06.2023) o 17.00 hod. R AR1 AR2 03.06.2023 17.00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (B) - TJ Družstevník...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.1  28. 10. 2022

 

ÚRADNÁ SPRÁVA odvolacej komisie ObFZ Prievidza číslo 1. 2022/2023

 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022 sa zaoberala odvolaním TJ Dynamo Bystričany voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Prievidza pod číslom U133 zo dňa 13.12.2022.

»        Rozhodla:

Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Dynamo Bystričany  a v plnom znení,   potvrdzuje rozhodnutie Disciplinárnej komisie ObFZ Prievidza.

 

»        Odôvodnenie:

Disciplinárna komisia ObFZ Prievidza rozhodla v súlade s Disciplinárnym poriadkom a Pravidlami futbalu.

 

V Prievidzi dňa 27.10.2022

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.