Aktuálna úradná správa

VV  č.3  22. 09. 2021


Uznesenie VV ObFZ číslo 3/2021/2022

 

 

Zo zasadnutia VV ObFZ Prievidza konaného dňa 21. septembra 2021

v budove SFZ v Prievidzi.

 

Pozvaní: Anton Laco, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš,   Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.
Prítomní: Anton Laco, Ing. Ján Martina,Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Anton Zima,Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

Ospravedlnení:  Mgr. Patrik Mojžiš, Juraj Trgyňa                            

 

VV ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2021.

 

 • Vzal na vedomie :
 • Splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV ObFZ Prievidza.
 • Správu odoručenej pošte od posledného zasadnutia VV ObFZ Prievidza.
 • Správu predsedu o dianí na ZsFZ aSFZ.
 • Správy predsedov odborných komisii.
 • Schválil :
 • Predložený program zasadnutia VV ObFZ Prievidza.
 • Doplnenie delegátov za ObFZ Prievidza na konferenciu ZsFZ.
 • Zaoberal sa :
 • Zaoberal sa určením termínu konania Volebnej konferencie ObFZ Prievidza.
 • Návštevou príslušníkov policajného zboru Trenčín, ktorý sa zaujímali o neprístojnosti, ktoré boli po MFS VII. ligy „B" OFK Klátova Nová Ves - TJ Družstevník Dolné Naštice. .

 

Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Prievidza bude dňa 19.10.2021.

 

 

Zapísal Ján Baláž sekretár ObFZ Prievidza.

 

ŠTK  č.19  21. 10. 2021

 

 

Úradná správa č. 19 z 21. októbra 2021

 

ŠTK upozorňuje na dodržiavanie manuálu  a  usmernenia k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19, ktorý je uverejnený na zväzovej stránke.

 

 

Muži

 

VI. liga

 

TJ AC Žabokreky nad Nitrou - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - zdvojená funkcia (HU, lekár)

 

Dorast

 

VI. liga U19

 

TJ Rybany - OFK Bošany - ŠTK na základe vlastných zistení kontumuje stretnutie na základe článku SP 82/1/f (neoprávnený štart hráča) a článku SP 82/1/c (odmietnutie družstva pokračovať v hre) a priznáva 3 body a skóre 3:0 podľa článku SP 11/2 v prospech Rybian. OFK Bošany odstupuje na DK. (PD-STK-2021/2022-0420)

 

 

Žiaci

 

IV. liga U15 „A" Juh

 

TJ Dynamo Bystričany - ŠTK udeľuje napomenutie za porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - chýbajúci lekár a zdvojená funkcia (tréner - vedúci)

 

TJ Športklub Liešťany - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - chýbajúci lekár a opätovne udeľuje napomenutie pod hrozbou disciplinárnych opatrení za porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - zdvojená funkcia (HU - vedúci)

 

IV. liga U15 „B"

 

MFK Spartak Bánovce nad Bebravou „B" - ŠTK opätovne udeľuje napomenutie pod hrozbou disciplinárnych opatrení za porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - chýbajúci lekár a za porušenie SP článok 41/2 (chýbajúci vedúci)

 

 

IV. liga U15 „C"

 

TJ AC Žabokreky nad Nitrou - ŠTK odstupuje FK na DK za opätovné porušenie SP článok 41/2 (chýbajúci tréner - 10. kolo) a RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - chýbajúci lekár (11. kolo)

 

OFK Bošany  - ŠTK udeľuje napomenutie za porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - zdvojená funkcia (HU - lekár)

 

FK Slovan Šimonovany - ŠTK opätovne udeľuje napomenutie pod hrozbou disciplinárnych opatrení za porušenie RS Športovo-technické zásady bod 1. písmeno e) - chýbajúci lekár

 

 

Zmeny stretnutí

 

Muži

 

VI. liga

 

TJ Slovan Brodzany - OFK Nedanovce - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 12. kola sa odohrá 23. 10. 2021 o 14:00 hod. (PD-STK-2021/2022-0411)

 

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom „B" - TJ Opatovce nad Nitrou - ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy podľa U156 DK, MZ 12. kola sa odohrá 23. 10. 2021 o 14:00 hod. na ihrisku MTJ Pravenec. (PD-STK-2021/2022-0412)

 

TJ AC Žabokreky nad Nitrou - TJ Slovan Nitrianske Sučany - ŠTK odkladá zápas na neurčito pre ochorenie hráčov hostí. Výsledky testov žiadame predložiť do 28. 10. 2021 16:00 hod. (PD-STK-2021/2022-0421)

 

Prípravky

 

MIX U11 „A" Sever

 

FK Bojnice - FK Kľak Kľačno - ŠTK schvaľuje dohodu klubov, MZ 7. kola sa odohrá 22. 10. 2021 o 16:00 hod. (PD-STK-2021/2022-0408)

 

 

Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať v zmysle SP článok 87.

 

Martin Marko

poverený vedením ŠTK

 

DK  č.16  21. 10. 2021

 

Úradná správa DK č.: 16 zo dňa 21.10.2021

 

DK zasadala dňa 21.10.2021 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

U160 Marian Dado (1275229) Bystričany, 1 s.s.N , pozastavenie výkonu športu od 21.10.2021 DP  37/5a

 

U161 Juraj Bielik (1130800) TJ Tatran Tužina, 1 s.s.N,  pozastavenie výkonu športu od 21.10.2021 DP 37/5a

 

U162 Michal Vlčko ( 1224779) FK Slovan Šimonovany  - Partizánske, 1 s.s.N,  pozastavenie výkonu  športu od 21.10.2021 DP 37/5a

 

U163 Peter Tretinar (1260723) TJ Rybany, 1 s.s.N , pozastavenie výkonu športu od 21.10.2021 DP 37/5a

 

U164 DK trestá na návrh ŠTK OFK Bošany pokutou 90€ za neoprávnený štart hráča v stretnutí VI.liga U19 15.kolo TJ Rybany : OFK Bošany DP 53/1, 64/1a,4 36/2b,c

 

U165 Nicolas Neubauer (1309757) OFK Bošany  - VM - zákaz výkonu funkcie VM  pri mládeži na 1 mes. N. od 21.10.2021 DP 53/3b

 

U166 Tomáš Margolien D (1380935) OFK Bošany  - K - zákaz výkonu funkcie K na1 mes. N. od 21.10.2021 DP 53/3b

 

U167 Adam Lisý D (1371218) FC Nitra, 1mes. N.  pozastavenie výkonu športu od 21.10.2021, DP53/2b / na vedomie DK SFZ /

 

U168 Július Sečkár, priaznivec, TJ Sokol Šišov, 1 mes. N od 21.10.2021, zákaz vstupu na všetky MFS TJ Sokol Šišov /doma i vonku/, DP 58/1a,4;  20; 43/1,2h

 

U169 TJ Sokol Šišov DK nariaďuje zabezpečiť dodržanie ochranného opatrenia v U168 /DP 64/1c,4/, DP 43/1,2h; 58/1a,3;  12/10

VII.liga (dospelí) 11.kolo 17.10.2021 11:00 TJ Sokol Biskupice : TJ Sokol Šišov

 

U170 Róbert Žiak (1023217), FK Veľké Bielice,  2 týž.P. do 31.05.2022, DP 41/1,2,3, 

 

U171 Branislav Obžera (1128460), TJ Dynamo Bystričany, 8 týž.N. pozastavenie výkonu športu a funkcie od 21.10.2021 DP48/1c,2b 36/2b

 

U172 Martin Sokolík (1312009), TJ Dynamo Bystričany, 3 týž.N. pozastavenie výkonu športu a funkcie od 21.10.2021 DP48/1c,2b

 

U173 DK berie na vedomie podanie TJ Dynamo Bystričany a postupuje ho KR a DZ ObFZ PD.

VI.liga (dospelí) 11.kolo 17.10.2021 14:00 TJ Dynamo Bystričany : FK TJ Skačany

 

U174 DK trestá na návrh ŠTK TJ AC Žabokreky n. N. M, pokutou 10€ za opätovné porušenie SP, DP64/1a, 4

 

U175 DK trestá na návrh ŠTK TJ Športklub Liešťany Ž, pokutou 20€ za opätovné porušenie SP, DP64/1a, 4

 

U175 DK trestá na návrh ŠTK TJ AC Žabokreky n. N. Ž, pokutou 10€ za opätovné porušenie SP, DP64/1a, 4

 

U132 /opakovane/ DK nariaďuje v zmysle DP čl. 16 odst. 7 a DP čl.17 odst. 8 výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenie výkonu funkcie a pozastavenie výkonu športu uloženého na určité časové obdobie (týž., mes. nepom.), ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach. UPOZORNENIE : Upozorňujeme všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel.

 

 

 V prípade nejasností kontaktujte DK ObFZ Prievidza.

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 28.10.2021 o 16,00 hod. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

 

 

V Prievidzi dňa 21.10.2021.

 

Pavol Košík predseda DK ObFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.16  22. 10. 2021

Ospravedlnení R:

sobota: Hudák, Manina

sobota+nedeľa: Hodas, Nagy, Jurík, Kohút A., Lacík, Kluka, Malánik, Ševčík, Blaháč, Kusý, Rendla, Páleník L., Bereš, Cvešper M., Špidlíková, Morávková, Guľváš, Mokrý M.

Ospravedlnený DZ:

sobota+nedeľa: Kostolányi 

 

1. KR a DZ  žiada R dorasteneckých a žiackych zápasov o kontrolu súhlasu zákonného zástupcu a potvrdenia lekára podľa RS článok 7/b, c, d u ostaršených hráčov a túto skutočnosť uviedli do zápisu. Ak takýto hráč nebude mať takéto povolenie, R ho nesmie pripustiť k hre !!!

 

2. KR a DZ žiada R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia. Taktiež žiadame o kontrolu svojho konta a nahratia zápasu v ISSF v deň zápasu. 

 

3. KR a DZ berie na vedomie správu od DK.

  

4. KR a DZ žiada R, v prípade ak sa nedá nahrať realizačný tím do zápisu o stretnutí, aby mená realizačného tímu uviedli do poznámky v zápise o stretnutí.

 

5. KR a DZ žiada rozhodcov všetkých stretnutí o dôkladnú kontrolu funkcionárov, ktorí sú na lavičke počas MS a umožnili vstup na lavičku iba funkcionárom, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí. Kluby uvádzajú do zápisov funkcionárov, ktorí nie sú fyzicky prítomný na zápase a na lavičke sú osoby, ktoré nie sú uvedené v zápise o stretnutí. 

 

6. KR a DZ dôrazne upozorňuje R a D na dodržiavanie včasného ospravedlnenia a to 14 dní pred MZ. KR a DZ nemá problém s ospravedlneniami v prípade vzniku nečakaných situácií, ale veľakrát sa jedná o ospravedlnenia, o ktorých ste vedeli 14 dní vopred. KR bude ku neskorým ospravedlneniam pristupovať pozastavením delegácie!!! 

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedené číslo. 

Za obsadenie DZ na MFS je zodpovedný p. Peter Kozinka, na ktorého smerujte všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia telefonicky 0908 618 020, alebo mailom peter.kozinka@pobox.sk, alebo sms správou na hore uvedené číslo. 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční  29.10.2021. 

 

TMK  č.4  07. 10. 2021

 

Oznam

Technický úsek vzdelávania trénerov SFZ pripravuje v ObFZ Prievidza školenie trénerov Grassroots C licencie v mesiacoch november a december 2021.

 

Možnosť prihlásenia na školenie je do 14.10.2021 na email: obfzpd@futbalsfz.sk

Školenie sa uskutoční pri dostatočnom záujme o školenie minimálne 16 uchádzačov a za priaznivej pandemickej situácie.

 

KM  č.16  15. 10. 2020

 

Úradná Správa KM č.16 dňa. 15. 10. 2020

 

KM a ŠF OblFZ Prievidza na základe nariadenia vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva súčinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže riadené KM a ŠF OblFZ Prievidza vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK, FO a TJ v pôsobnosti OblFZ Prievidza k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

 

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 42

KM kontumuje stretnutie U - 15 - IV. liga - III. trieda PD - Juh 7. kolo Nitr. Rudno - Čereňany 3:0 kont. pre nedostavenie sa mužstva na stretnutie podľa SP čl. 82 ods. b. KM odstupuje ŠK Čereňany na potrestanie DK. 

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 43

KM zamieta žiadosť TJ Opatovce n/N. o zmenu stretnutia, tuto treba dať cez detaily zápasu a musí ho potvrdiť súper.

PD - KM- 2020/2021 - ČU - 44 + 45

KM berie na vedomie žiadosť TJ AC Žabokreky n/N. o odloženie stretnutia U - 15 - IV. liga -III. trieda PE 7. kolo Žabokreky n/N. - Veľké Uherce pre nespôsobilú HP.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 46

KM berie na vedomie súhlas TJ Nový Život Veľké Uherce s odložením stretnutia U - 15 - IV. liga - III. trieda PE 7. kolo Žabokreky n/N. - Veľké Uherce.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 47

KM berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Koš o odloženie stretnutia pre nespôsobilú HP, ale treba to zadávať cez detaily zápasu, aby sa mohli k tomu vyjadriť aj H.

PD - KM - 2020/2021 - ČU - 41

KM prijala cez sekretariát OblFZ PD nesúhlas OFK Bošany s rozhodnutím KM ohľadom kontumácie stretnutia U - 15 - IV. liga - III. trieda PE 6. kolo Bošany - Oslany. Stanovisko KM pre OFK Bošany bude zaslaný na klub.        

PD - KM - 2020/2021 - 0284

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 11 prípravka Mix skup. „B" 4. kolo Nedožery - Brezany - Handlová na 01. 04. 2021 o 16:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0285

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 13 - mlad. žiaci 6. kolo Ostratice - Lazany na 20. 10. 2020 o 16:30 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0286

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „A" 6. kolo Nedožery - Brezany - Lehota p/V. na 10. 04. 2021 o 11:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0287

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 11 prípravka Mix skup. „B" 5. kolo Kanianka - Tužina na 01. 01. 2021 o 00:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0288

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „B" 14. kolo Čereňany - D. Vestenice  na 21. 05. 2020 o 16:30 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0289

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 9 mlad. prípr. skup. „B" 7. kolo D. Vestenice - Čereňany na 15. 10. 2020 o 16:00 hod.

PD - KM - 2020/2021 - 0290

KM súhlasí zo zmenou termínu U - 13 mlad. žiaci 10. kolo Div. Nová Ves - Handlová na 30. 11. 2020 o 11:00 hod.  

KM upozorňuje Dolné Naštice na dodržiavanie  SP / v zápise musí byť uvedený VM - D/ U - 15

KM upozorňuje Z. Kostoľany na dodržiavanie SP/ v zápise musí byť uvedený lekár D a do záznamu R musí byť uvedený priezvisko R laika/ U - 11 - U - 15

KM upozorňuje Handlová na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený lekár D/ U - 15

KM upozorňuje Tužina na dodržiavanie SP / v zápise musí byť uvedený VM - D, a v zápise do záznamu R musí byť uvedené priezvisko R laika/ U - 11

KM upozorňuje Nováky na dodržiavanie SP / v zápise do záznamu R musí byť uvedené priezvisko R laika/ U - 9

KM upozorňuje Kanianka na dodržiavanie SP/ v zápise o stretnutí musí byť uvedený HÚ/ U - 9 

KM upozorňuje žiacke družstva U - 15, aby si sledovali HČ, lebo tieto budú upravované ohľadom kolízie s dorasteneckým HČ.

Dorast: o 12:00 hod. žiaci PD o 10:00hod. PE + BN o 10:00 hod.

Dorast: o 11:30 hod. žiaci PD o 09:30 hod. PE + BN o 09:30 hod.

Dorast: o 11:00 hod. žiaci PD o 09:00 hod. PE + BN o 09:00 hod.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tlačivo „Súhlas rodičov na štart hráča kategórie U-6, ktorý nedovŕšil vek 6 rokov". Žiadame futbalové kluby, aby písomný súhlas rodičov mali k dispozícii na predloženie KM OblFZ PD. Tlačivo bude k dispozícii na oficiálnej stránke OblFZ Prievidza

KM upozorňuje funkcionárov mládežníckych klubov pri neodohratých plánovaných stretnutiach podať informáciu KM cez ISSF a treba postupovať v zmysle SP čl. 69 a RS str. 26 ods. 5 písm. a.

Voči rozhodnutiam KM sa možno odvolať v zmysle SP čl. 87.
Jozef Kučera tajomník KM a ŠF OblFZ Prievidza
V Prievidzi dňa 15.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

MaK  č.1  20. 08. 2021

 

Matrika  dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

 

Článok 37 - Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

 

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.16  22. 10. 2021

Obsadenie R a DZ č.15 Poznámka VI. Liga XIII. kolo (31.10. 2021) o 14.00 hod. R AR1 AR2 DZ 30.10.2021 14:00 TJ Slovan Nitrianske Sučany (A) - OFK Baník Lehota pod Vt&a...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  07. 10. 2021

 

ODVOLACIA KOMISIA ObFZ PRIEVIDZA

 

Úradná správa číslo 1.

 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza zasadala dňa 05.10.2021 s využitím elektronickej komunikácie.

 

Na svojom zasadnutí sa zaoberala podaním na Odvolaciu komisiu od OFK Krásno.

Odvolacia komisia odvolanie neprerokovala nakoľko odvolanie nespĺňalo náležitosti SP čl. 87.

 

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza Anton Obert

 

 

 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza zasadala dňa 05.10.2021 s využitím elektronickej komunikácie.

 

Na svojom zasadnutí sa zaoberala podaním na Odvolaciu komisiu od TJ Družstevník Dolné Naštice.

 

Odvolacia komisia sa odvolaním nezaoberala nakoľko odvolanie nespĺňalo náležitosti SP čl. 87.

 

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza Anton Obert

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.