Aktuálna úradná správa

VV  č.9  01. 02. 2018

Uznesenie VV OblFZ číslo 9/2017/2018

 

 

Zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 22. januára 2018

v budove SFZ v Prievidzi.

 

 • Pozvaní:               Anton Laco, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš,Ing. Ján Martina, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus, Ing. Pavol Košík, Ing. Daniel Igaz.

 

 • Prítomní:             Anton Laco, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Ján                                       Martina, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj                                                Trgyňa,  Anton Zima,Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus,                                Ing. Pavol Košík, Ing. Daniel Igaz.

                Ospravedlnený:

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 22. januára 2018

 

 1. Schválil :
 • Program zasadnutia VV OblFZ Prievidza ako bol predložený.
 1. Zvolil :
 • Členov Disciplinárnej komisie v zložení p. Teodor Olach, p. Jozef Michale, p. Ján Vážan,p. František Maurer, p. Igor Belák.
 • Členov komisie Mládeže a Školského futbalu v zložení p. Jozef Kučera, p. Jozef Jakubík.
 • Členov komisie Rozhodcov a Delegátov zväzu v zložení p. Miroslava Obertová, p. Peter Kozinka, p. Milan Plecho, p. Róbert Šandrik, p. Jozef Švolík.
 • Členov Športovo-technickej komisie v zložení p. Miroslav Gaman, p. Milan Černo, p. Peter Mikuš, p. Emil Pastrierik..
 • Členov Matričnej komisie v zložení p. Peter Krištín, p. Štefan Černuška.
 • Členov Trénersko-metodickej komisie v zložení p. Oldřich Bríza, p. Anton Šimášek, Norbert Guľa, p. Róbert Šimurka, p. Ľubomír Chocina.
 • Členov Odvolacej komisie v zložení p. Milam Kútny, Ing. Milan Došek.
 • Členov Revíznej komisie v zložení sl. Tatiana Znamenáková, p. Dušan Merašický, p. Pavel Michna.
 • Členov Ekonomickej komisie v zložení Ing. Alena Králiková.

 

 

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude dňa 26.02.2018

 

ŠTK  č.18  30. 11. 2017

 

 • ŠTK ďakuje futbalovým klubom, futbalovým funkcionárom, hráčom, priaznivcom za spoluprácu a podporu počas roka 2017. Praje všetkým pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a súkromných aj športových úspechov v Novom roku 2018.

                             Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať do 15 dní. 

 

DK  č.18  30. 11. 2017

 

 • Úradná správa č. 18 zo dňa 30.11.2017
 • U215 Rudolf Pánis, 1110311, Nitr. Sučany, 1 ss N od 30.11.2017, DP 37/5a
 • U216 Michal Hudec, 1123955, Skačany, 1 ss N od 30.11.2017, DP 37/5a
 • U204 /opakovane/ DK nariaďuje v zmysle  DP čl. 16 odst.7 a čl.17 ods.8 výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie člena realizačného tímu alebo funkcionára a pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm./, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach. UPOZORNENIE: DK upozorňuje všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel a samotný hráč.
 • Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 08.03.2018 o 15,30 hod.  Odvolanie proti rozhodnutiam DK OblFZ Prievidza uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia.

 

KR a DZ  č.22  10. 02. 2018

1) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím.

Všetky otázky ohľadom obsadzovania, vrátane ospravedlňovania na stretnutia smerujte na pána Róberta Šandrika telefonicky 0907 056 353, alebo mailom robo.sandrik@gmail.com, alebo sms správou na hore uvedene číslo. 

 

2) KR a DZ oznamuje termín zimného semináru R a DZ, ktorý sa bude konať 18.02.2018 /nedeľa/  v KD Novákoch - pozvánka a program bol zaslaný poštou. Zároveň žiada všetkých R a DZ o zodpovednú teoretickú prípravu (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaže).   

 

3) Kontakty na členov komisie R: 

 Predseda KR a DZ: Daniel IGAZ 0904 503 700

 Členovia KR aDZ:

 Miroslava OBERTOVÁ 0908 741 349,

 Peter KOZINKA  0908 618 020,

 Milan PLECHO 0907 580 121,

 Róbert ŠANDRIK 0907 056 353,

 Jozef ŠVOLÍK 0902 951 503.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 16.02.2018. 


  

 

 

 

TMK  č.8  27. 10. 2017

 

Trénersko-metodická komisia

 

 • TMK OblFZ Prievidza pripomína klubom, že na základe Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza, sú všetky družstvá povinné mať kvalifikovaného trénera. V termínoch 17.-19.11., 25.-26.11., 2.-3.12.2017 (záverečné skúšky) plánuje organizovať školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky treba elektronicky, poštou, osobne doručiť na sekretariát OblFZ Prievidza (stiahnuť zo stránky), Uzávierka prihlášok je 10.11.2017. Trénerom bude pozvánka doručená e-mailom. Poplatok za školenie je 100 eur.
 • TMK OblFZ Prievidza plánuje 10.12.2017 organizovať seminár trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Uskutoční sa v priestoroch OblFZ Prievidza. Uzávierka prihlášok je 4.12.2017.
 • TMK ZsFZ v spolupráci s TÚ SFZ organizuje v Nitre  9.12.2017 seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Bližšie informácie na www.trenerportal.sk.

 

KM  č.15  09. 11. 2017

 

Komisia mládeže

 

Úradná správa č. 15 zo dňa 09 november  2017

 

 • KM odporúča odohrať neodohrané stretnutia jeseň 2017 , žiakov a prípraviek, ešte v 11. mesiaci v prípade priaznivého počasia.

 

 •  Nominácia na tréningový zraz výberu OblFZ Prievidza ročník 2004 dňa 13.11.2017 (pondelok) so začiatkom o 16:30 hod. Zraz hráčov do 16:00 hod. v športovej hale Prievidza.

Nominovaní hráči:

 • Dávid Rexa, Miroslav Kristián Gatial, Igor Zbiňovec, Denis Bilik - Nedožery-Brezany, Adam Gašparovič, Damian Suchý - Veľké Uherce, Sebastián Pilip, Tomáš Kákoš, Radovan Gajdoš, Adam Pilát - Chynorany, Jakub Hudec - Lehota pod Vtáčnikom, Jozef Tipul, Vojtech Štefan - Pravenec, Tomáš Tkáč - Bošany, Roman Javorček  - Nitrianske Rudno, Július Jurík - Opatovce nad Nitrou.
 • Nezabudnúť priniesť REGISTRAČNÉ PREUKAZY.
 • Upozornenie:
 • Prineste si: Vhodnú obuv do haly (halovky), tréningovú výstroj (tričko, trenírky, štulpne) chrániče, uterák, hygienické potreby, šľapky, teplákovú alebo šuštiakovú súpravu. Brankári kompletnú výstroj.
 • V prípade choroby alebo z iných vážnych dôvodov neúčasti je potrebné zavolať trénerom p. Roman Šimko - 0903 958 392 a p. Peter Gubka - 0905 716 988.
 • V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.
 • Cestovné bude preplatené podľa smernice OblFZ Prievidza.
 • Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub a v spolupráci s rodičmi.
 • Zmyslom prípravného zrazu je vybrať najtalentovanejších hráčov, ktorí budú reprezentovať OblFZ Prievidza na kvalifikačnom turnaji dňa 17.11.2017 v ŠH  Dubnica nad Váhom o postup do finále o pohár predsedu ZsFZ.

 

MaK  č.3  09. 03. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia.
 • od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 • od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 • STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA alebo HRÁČKY: Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart hráča /ukončenie striedavého štartu hráča/. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl. 28 a čl. 31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzakladanejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovni a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že na „pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5,00 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF /elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy v posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

 

Sekretár  č.6  01. 12. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ, že im emailom boli zaslané materiály na Volebnú konferenciu aby si ich preštudovali a požadované vyplnené tlačivá Návratka a v prípade návrhu kandidáta na volenú funkciu doručili na sekretariát v stanovenej lehote.
 • Žiada funkcionárov aby zabezpečili účasť zástupcu FK, FO a TJ na Volebnej konferencii OblFZ Prievidza dňa 15.12.2017 v KC (Dom kultúry) Nováky.

 

Obsadenie  č.16  24. 11. 2017

DOHRÁVKY MO POZNÁMKA VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI MUžI DOHRÁVANE VI. KOLO (25.11.2017) O 13.00 HOD. R AR1 AR2 DZ Kolačno ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.7  08. 11. 2017

 

Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 54 na svojom zasadnutí dňa 06. novembra 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Družba Livinské Opatovce voči rozhodn utiu DK vydanom v US č. 13 zo dňa 26.10.2017 U169, U170 a U177 a rozhodla:

 

 • OdK potvrdzuje rozhodnutie DK v plnom rozsahu.
 • Stanovisko: DK postupovala správne v zmysle DP a RS. 
 • OdK konštatuje, že uložené tresty ako aj pokuta sú v dolnej hranici podľa DP a RS.

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.