Disciplinárny poriadok

 

Disciplinárny poriadok 1.7.2023

 

Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

platný od 01.07.2021

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

 

Slovenského futbalového zväzu

platný od 26.08.2019.

Schválený výkonným výborom SFZ dňa 22.08.2019.

 

                                                                                                                                           

 

 

     DISCIPLINÁRNY PORIADOK
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.