Kontakty

Adresa Oblastného futbalového zväzu Prievidza

 

Oblastný futbalový zväz
ul. Olympionikov 4
971 04 Prievidza
Číslo telefónu : 046/54 30 476 aj fax

Internetová stránka : www.oblfzprievidza.sk
e-mail: obfzpd@futbalsfz.sk

 

Ekonomický kontakt na zväz

 

Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 


 

 

Adresy vyšších futbalových orgánov:

 

Západoslovenský futbalový zväz
Rázusova 23
949 01 Nitra

číslo telefónu : 037/652 34 02 - sekretariát zväzu
037/655 48 16 - fax zväzu

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C

821 01 Bratislava

číslo telefónu: +421 2 4820 6000 -sekretariát zväzu

fax: +421 2 4820 6099
+421 2 4820 6036 +421 2 4820 6035-matrika
02/49 249 152-organizačný pracovník zväzu

 

Ekonomický kontakt na zväzy - čísla účtov:

OblFZ Prievidza : 0066511655 - Slovenská sporiteľňa Prievidza

ZsFZ Bratislava : 19 333112/0200 - VÚB Bratislava - centrum

SFZ Bratislava : 501 701 9990/0900 Slovenská sporiteľňa Bratislava
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.