Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

                                                                                                                                            Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

 

Zvolanie

 

Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu PRIEVIDZA

 

 

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Prievidza zvoláva Riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza v zmysle Stanov Oblastného futbalového zväzu Prievidza čl. 35 odst. 3.,

na deň 17.07.2020 (piatok)

o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch

spojenej s Aktívom ŠTK.

 

 

Návrh PROGRAMU

 

1.               Otvorenie a vyhlásenie o tom, že Riadna konferencia bola zvolaná v

                   súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                Správa mandátovej komisie

3.                Schválenie  programu

4.                Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie 

                   pracovných  komisii

5.                Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.                Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od

                    ostatnej konferencie

7.                Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.                Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.                Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.              Diskusia

11.               Informácia o prijatých uzneseniach z Riadnej konferencie OblFZ

                    Prievidza

12.               Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

Návrh PROGRAMU

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží

                     ( žiaci,muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 Účastníci Riadnej konferencie:

 

1. Účastníci Riadnej konferencie s právom hlasovať:

- zástupcovia futbalových klubov a oddielov - riadnych členov OblFZ Prievidza

 

2. Účastníci Riadnej konferencie bez práva hlasovať:

- členovia Výkonného výboru OblFZ Prievidza

- kontrolór OblFZ Prievidza 

- predsedovia odborných komisií OblFZ Prievidza

- zástupcovia ZsFZ a SFZ

- sekretár OblFZ Prievidza

- hostia, zástupcovia médií  

 

 

                                                                                                                       
 

 kliknúť

 

                                                                                                                                            

 

Prerozdelenie členských príspevkov SFZ sezóna 2019/2020

Členské príspevky SFZ 2019/2020

 

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ, SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

 

Vybrané členské príspevky sa rozdeľujú futbalovým klubom pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.

 

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v hodnote 474 871€ (platby prijaté do 31.12.2019) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ) do 7.2.2020.

 

Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 222 klubov, v ktorých dohralo jesennú časť súťaží 2 970 družstiev, čo činí na jedno družstvo príspevok 159,89 € za jesennú časť sezóny 2018/2019.

 

Prvá časť platieb, 50% zo 159,89 €/družstvo, bude uhradená (poukázaná na účet klubu) do 7.2.2020. Druhá časť, druhých 50%, bude uhradená v druhej polovici mesiaca júl 2020 (po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských príspevkov).

Prerozdelenie členských príspevkov 2019/2020

 

 


                                                                                                                                             

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                

 

Oznam pre záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

 

Technický úsek SFZ a TMK OblFZ Prievidza

pripravuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

v termíne pozastavené.

 

Podmienkou otvorenia školenie je minimálny počet 16 osôb

a maximálny počet osôb 24.

 

Prihláška na školenie  TU   

 

vypísanú prihlášku pošlite na email oblfzpd@stonline.sk 

 

Prihlásení:

 

1. Koryťák Andrej, 2. Grolmus Marek, 3. Hurtiš Martin, 4. Dúbravský František, 5. Marek Blaháč, 6. Hrudka Ľuboš,7. Holec Marián, 8. Čavojec Roman, 9. Blaho Jozef, 10. Cimermen Martin,11. Farkaš Michal, 12. Čukan Martin, 13. Jaroslav Belanec, 14. Anton Belanec.

 


                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

           KOMISIA MLÁDEŽE a ŠKOLSKÉHO FUTBALU
 
Oblastného futbalového zväzu PRIEVIDZA
 
organizuje
 
Halové turnaje v Športovej hale v Prievidzi
 
 

 

Dňa 11.01.2020 (sobota) pre Pripravku MIX

Kategória: ročníky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a žiačky 2008 a 2007.

Účastníci turnaja: 

1. TJ Priehrada Nitrianske Rudno

2. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

3. FK Iskra Nováky

4. TJ Magura Poruba

5. MFK Baník Handlová

 

Propozície  klik

 

Turnaj Prípravky MIX ovládli hráči TJ Priehrada Nitrianske Rudno, ktorí počas celého turnaja nenašli premožiteľa.

 

Vyhodnotenie turnaja.   klik

 

Dňa 19.01.2020 (nedeľa) pre Mladších žiakov

Kategória: ročníky 2007, 2008, 2009 a dievčatá 2005 a 2006.

Účastníci:

1. TJ Priehrada Nitrianske Rudno

2. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

3. MFK Baník Handlová

4. FC Baník Prievidza žiačky

5. FK 2016 Lazany

 

Propozície   klik

 

VYHODNOTENIE turnaja   klik

 

Dňa 22.02.2020 (sobota) pre starších žiakov U15

Kategória. ročníky 2005, 2006, 2007, 2008,2009 a 2010.

Účastníci:

1. TJ Tatran Tužina

2. MFK Baník Handlová

3. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

4. TJ Priehrada Nitrianske Rudno

5. ŠK Vegum Dolné Vestenice

 

Propozície  klik

 

VYHODNOTENIE turnaja - klik

 

Dňa 29.02.2020 (sobota) pre straších žiakov U15

Kategória. ročníky 2005, 2006, 2007, 2008,2009 a 2010.

Účastníci:

1. ŠK Podhoran Krásna Ves

2. TJ Sokol Biskupice

3. TJ Rybany

4. TJ OFK Dežerice

5. TJ Tatran Uhrovec

 

 Propozície  klik

 

Vyhodnotenie turnaja  - klik

 

 

                                                                                                                                                 

 

           SFZ – Etický kódex

                                                          klik

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

ROZHODCA musí byť

psychicky odolný diplomat, tvrdí

najstarší aktívny arbiter  - Kliknúť

 

 

 BLAŽEJ MAJZLAN

 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.