Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                

 

Oznam pre záujemcov o školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

 

Technický úsek SFZ a TMK OblFZ Prievidza

pripravuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie

v termíne január a február 2020.

 

Podmienkou otvorenia školenie je minimálny počet 16 osôb

a maximálny počet osôb 24.

 

Prihláška na školenie  TU   

 

vypísanú prihlášku pošlite na email oblfzpd@stonline.sk 

 

Prihlásení:

1. Koryťák Andrej, 2. Grolmus Marek, 3. Hurtiš Martin, 4. Dúbravský František, 5. Marek Blaháč, 6. Hrudka Ľuboš,7. Holec Marián, 8. Čavojec Roman, 9. Blaho Jozef, 10. Cimermen Martin.

 

Uzávierka prihlášok je 30.11.2019

  

                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                              

Seminár trénerov OblFZ Prievidza

14.12.2019, Prievidza

 

 

Organizátor:                           TMK OblFZ Prievidza so súhlasom ,

                                                 TÚ SFZ –Vzdelávanie trénerov

Termín:                                    14.12.2019, sobota

Začiatok seminára:                10:00 hod.

Miesto:                                    OblFZ Prievidza, zasadačka

Pre trénerov:                          Prioritne pre trénerov UEFA B a UEFA

                                                 Graassroots C licencie

Rozsah seminára:                   5 hodín

Potvrdenie:                             Účasť sa eviduje v ISSF – „Konto

                                                 trénera“

Účastnícky poplatok:            20,- Eur  Účastnícky poplatok sa bude

                                                hradiť na mieste pri registrácií.

 
Prihláška:                                Len elektronickou formou do
                                                11.12.2019 na e-mail:
                                                oblfzpd@stonline.sk   
                                                Prihlášku nájdete na   
                                                stránkev sekcii TMK  TU

 

 

 

PROGRAM SEMINÁRA

 

 

  9:30 – 10:00              Úvodná prezencia účastníkov

10:00 – 10:15              Otvorenie seminára

10:15 – 11:00              Aktuálne zmeny v pravidlách futbalu -

                                    teória(Miloš Gašparovič, rozhodca III. ligy

                                    západ)

 

11:15 – 12:45              Využitie prihrávkových cvičení

                                    v tréningovom procese – teória, video

                                     (Patrik MOJŽIŠ, predseda TMK OblFZ

                                     Prievidza, MŠK Žilina U14)

 

12:45 – 13:15             Občerstvenie a prestávka

 

13:15 – 14:45               Individualizácia v tréningového procese

                                     vo výkonnostnom futbale -   teória, video

                                     (Norbert Guľa, MŠK Žilina U19)

 

14:45                            Ukončenie seminára

                                      Záverečná prezencia účastníkov

 

UPOZORNENIE:

 

MAXIMÁLNY počet účastníkov na seminári je 65.

 

Ďalší seminár na predĺženie licencii plánuje TMK OblFZ Prievidza organizovať v mesici január 2020 v prípade záujmu.

 

 

Prihlásení:

1.Štefan Bilas ml., 2. Michal Kopál,3. Anton Čičmanec, 4. Mgr. Ivan Trabalík, 5. Štefan Slivka, 6. Branislav Obžera, 7. Roman Čičmanec, 8. Marek Beka, 9. Marcel Kováčik, 10. Gabriel Vrba, 11. Attila Domik, 12. Štefan Balog, 13. Anton Cintula, 14. Marián Rybár, 15. Vavrík Pavol, 16. Miroslav Banda, 17. Miroslav Podmajerský, 18. Rudolf Jakubík, 19. Miroslav Cibulka, 20. Igor Kasana, 21. Peter Šovčík, 22. Hadviger František, 23. Mgr. Daniel Benca, 24. Michal Mečiar, 25. Roman Greguška, 26. Zsolt Kianek, 27.Ján Maslen, 28. Karol Žilla, 29. Jozef Žiak, 30. Daniel Plichta, 31. Mgr. Vladimír Drieňovský,32. Juraj Ihnatišin, 33. Dušan Oravec, 34. Filip Zboja, 35. Dagmar Šimurková, 36. Róbert Šimurka, 37. Ivan Jakubík, 38. Juraj Borko, 39. Igor Čertík, 40.Ivan Bátovský, 41. Ján Adamček, 42. Marek Hruška, 43. František Šuran, 44. František Gabriel, 45. Milan Janega, 46. Marek Lipták, 47. Zdenko Kršteňanský, 48. Ladislav Sokol, 49. Štefan Štuller, 50. Matej Lukačovič, 51. František Varga, 52. Štefan Varga, 53. Dalibor Riziky, 54. Pavol Morong, 55. Viktor Pečovský, 56. Jozef Balaška, 57. Viliam Mujkoš, 58. Juraj Halaška, 59. Peter Kurbel, 60. Peter Gubka, 61. Peter Cserge, 62. Jozef Šupa, 63. Vladimír Šuník,64. Peter Sikela, 65. Štefan Mjartan.

Ukončené prihlasovanie!!!!!!!!!!!!!

 

 

                                                                                                                                              

 

Slovenský orol Miezgovce, MsÚ Bánovce n/B a OÚ Miezgovce

 

Organizuje  XXVI. ročník CHARITATÍVNEHO VIANOČNÉHO halového turnaja ................      klik

 

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                            

 

Projekt „Dajme spolu gól" od septembra už aj na základných školách, ďalšie prihlášky do konca januára

 

 

 

          

Dajme spolu GÓL

 

 

 

 

 

Podrobné informácie o projekte, prihlášku a registráciu vašej MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól" realizujte prostredníctvom linku:    

https://www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly          

 

CIELE PROJEKTU:

1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.
3. Podpora zdravého životného štýlu.
4. Osvojenie si základných pohybových návykov.
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry - futbalu.
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v obciach a mestách.

 

 

ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:

1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)
3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)
4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, disciplína)
5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)

                        

                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                 

 

           SFZ – Etický kódex

                                                          klik

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                

ROZHODCA musí byť

psychicky odolný diplomat, tvrdí

najstarší aktívny arbiter  - Kliknúť

 

 

 BLAŽEJ MAJZLAN

 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           SFZ / E - schop

 

                           SFZ  

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.