Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 Dôležité UPOZORNENIE


Registrácia osoby/príslušnosti v ŽIADNOM PRÍPADE neznamená ďalšie platby členských poplatkov, je to len REGISTRÁCIA OSOBY A ZÍSKANIE PRÍSLUŠNOSTI OSOBY K ZVAZU ALEBO KLUBU PRE VÝKON DANEJ FUNKCIE, táto registrácia je dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

Z pohľadu klubu platia členské poplatky IBA: - ŠPORTOVCI = hráči - ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI = tréneri, asistenti trenerov, trener brankarov, kondicny trener - Klub ako člen SFZ ŽIADNA INÁ REGISTROVANÁ OSOBA NEPLATÍ CLENSKÉ POPLATKY Z POHLADU KLUBU.

Opätovne pripomínam, že poplatky si platia športovci a športový odborníci (tréneri, asistenti trenerov, trener brankarov, kondicny trener) ako fyzické osoby, klub je len sprostredkovateľom platieb, podľa Zákona o športe.

TERAZ JEDNA VEĽMI DÔLEŽITÁ ZMENA

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste si včas zaregistrovali osoby "športových odborníkov" pomocou návodu na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov DOKÁŽETE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, MUSÍ Vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do Zápisu o stretnutí. TÁTO REGISTRÁCIA SA ROBÍ IBA RAZ A PLATÍ AZ DO ODVOLANIA JEDNOU ALEBO DRUHOU STRANOU (klubom alebo osobou) Ktoré polia z pohľadu realizačného tímu sú povinné PRE ZÁPIS O STRETNUTÍ určujú zväzy, ktoré riadia dané súťaže, preto sa prosím ak to nie je v rozpise Vašich súťaží, informujte na Vašom zvaze.

Ďakujeme za pochopenie, v prípade otázok alebo nájdených chýb nás prosím informujte pomocou formuláru Pomoc v ISSF systeme.

 

S pozdravom Ján Letko

 Zmena letného registračného obdobia s obmedzením

 

 

 

 

 

 Vážení funkcionári, Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upraví, že VV SFZ hlasovaním per rollam upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda 18. júla 2017. Letné registračné obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra".

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.