Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

 

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

                                                                                                                        

 

 

 

Komisia rozhodcov a delegátov OblFZ Prievidza
 

 

 

 

 

KR a DZ žiada všetkých R a D na nominačnej listine o spätnú väzbu  o zdravotnej spôsobilosti a pripravenosti na súťažný ročník 2021/2022 z dôvodu prípravy novej nominačnej listiny R a D. Taktiež požadujeme nahlásiť prípadne zmeny adresy, telefónneho čísla alebo mailu.

                                                                                                                         

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 
  • Reštart súťaží v OblFZ Prievidza nebude.

VV OblFZ Prievidza hlasovaním per rollam rozhodol ukončiť súťažný ročník 2020/2021, nakoľko vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 208/2021 určuje nesplniteľné požiadavky pri organizovaní hromadných podujatí vo všetkých súťažiach riadených OblFZ Prievidza.

 

 

 

 

 

 

 

Uvoľnený tréningový proces.

 

Tréningový proces v sektoroch.

Dávame na vedomie funkcionárom FK,FO a TJ, že na základe COVID automatu je uvoľnenie tréningového procesu pre amatérsky futbal od 19.04.2021.

Od 19.04.2021 je možné na  základe COVID automatu športovať v exteriéry.

OblFZ Prievidza vyzýva funkcionárov FK,FO a TJ  aby v rámci povolených opatrení začali tréningový proces. V prípade ďalších uvoľnení v takom rozsahu  aby sa mohli rozbehnúť všetky súťaže v OblFZ Prievidza, boli mužstvá dostatočne pripravené na rozbeh súťaží.

 

 

 

Vzdelávanie trénerov UEFA B

 

 klik

 

 

 

SFZ – VV SFZ schválil posunutie zimného prestupového termínu

pre amatérov do 30. 4.

 

 

klik

 

 

Anton Laco pre noviny TEMPO

 

 klik

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Anton Laco: Nad zápasmi môžeme uvažovať až vtedy, keď povolia skupinové tréningy

 

 

 kliknúť

 

 

 

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu určenú pre amatérske športové kluby, ktoré budú môcť žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19.

 

kliknúť

 

 

 

 

 

SFZ – Prezident a GS rokovali na ministerstve školstva o možnosti dohrania amatérskych a mládežníckych súťaží

 

klik

 

 

 

 

COVID automat pre šport

 

klik

 

 

 

 

 

 

 

 SÚŤAŽE PRERUŠENÉ NA NEURČITO

 

 

Rozhodnutie OblFZ Prievidza.

 

OblFZ Prievidza na základe nariadenia vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva súčinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže riadené OblFZ Prievidza vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK, FO a TJ v pôsobnosti OblFZ Prievidza k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

 

 

 

 

                                                                                                                        

 
 Kliknúť
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROZPIS

 

majstrovských futbalových súťaží 2020/2021 OblFZ Prievidza

 

                             kliknúť

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                       

 

 

Sústredenia za "kredity"

  • Medzi oprávnené výdavky na nákup za kredity na https://futbalnet.shop sú aktuálne zaradené aj športové sústredenia, tréningové kempy a tábory hráčov mládežníckych družstiev (ďalej len „sústredenia“), počas ktorých sa v rámci pobytu zabezpečuje športová príprava mládežníckych hráčov s cieľom zlepšiť ich športovú výkonnosť a výsledky. Sústredenia je nevyhnutné naceniť na 1 osobu/deň s podrobným popisom, čo je v cene pobytu zahrnuté. Ceny na 1 osobu/deň môžu byť diferencované v závislosti od toho, či ide o cenu za pobyt hráča, trénera, alebo iných osôb, ktorých prítomnosť na sústredení je nevyhnutná alebo priamo súvisí s plnením účelu a výkonom športovej činnosti – napr. pedagogický dozor, vedúci družstva, a pod. V cene pobytu môžu byť priamo zahrnuté len výdavky dopravu, ubytovanie, stravu, poistenie, prenájom športovej infraštruktúry, prenájom športového náradia a výdavky na regenerácia a rehabilitáciu.

 

  • Z pridelených kreditov je možné uhrádzať náklady na sústredenia maximálne do výšky 50 €/1 osobu/deň. Zvyšnú časť nákladov prevyšujúcu túto sumu si dopláca každý futbalový klub z vlastných zdrojov.

 

  • Všetky tieto produkty budú povinne zaradené do novej kategórie "Sústredenia", ponuka bude doplnená v najbližšom čase.

 

  •  Zdroj: ISSF

 

 

 

Aktivácia kreditov na futbalnet.shop

 V utorok boli aktivované platby kreditom na https://futbalnet.shop pre rok 2021, čakalo sa na schválenie konferenciou SFZ (hlasovanie per rollam minulý týždeň)

Podrobnosti nájdete na https://www.futbalsfz.sk/2021-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte


                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                       

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že tréneri, ktorí majú záujem získať hodiny na predĺženie svojej licencie, môžu využiť  platformu SFZ:

Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ

online webináre na platforme:
https://vzdelavanie.digital/slovensky-futbalovy-zvaz/

Po zaregistrovaní tam nájdete všetky informácie.

Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK 

 

 

                                                                                                                                               

  

                                                                                                                                           

 

Pridávanie členov realizačného tímu

 

 

Kliknúť

 

 

 

 

 

 

Správa realizačného tímu na družstve "Funkcionári družstva pre sezónu"

 

 

 

 

                                                                                                                       
 

 
 

 kliknúť

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.