Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

Halový turnaj ObFZ kategória starší dorast

Športová hala Nové Zámky

24.02.2017 (piatok)

 

Nominácia výberu OblFZ Prievidza:

Patrik Juhaščík - TJ OFK Dežerice, Milan Staňo , Marek Blaháč - TJ Baník Sebedražie, Erik Madaj - OFK Slávia Chrenovec-Brusno, Roman Dzian - ŠK Slovan Šimonovany-PE, Libor Dzúrik, Tobiáš Cibula - TJ Družstevník Dolné Naštice, Filip Mikula, Adam Hájovský - TJ AC Žabokreky nad Nitrou, Samuel Fitzel - TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou, Ernest Žigmund - TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, Andrej Šudík - TJ FK Skačany, Juraj Pečeň - ŠK Čereňany, Patrik Mendel - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.

Vedúci výpravy - Ján Baláž

Tréneri - Róbert Šimorka, Oldřich Bříza, Anton Šimášek.

 

Trasa:

Odchod od Športová hala Prievidza  o 5:45 hod. nastúpia Milan Staňo, Erik Madaj, Samuel Fitzel, Marek Blaháč, Oldřich Bříza, Róbert Šimurka, Ján Baláž

Nováky autobusová zástavka o 5:55 hod. nastúpia - Patrik Mendel, Anton Šimášek

Zemianske Kostoľany autobusová zástavka o 6:00 hod. nastúpi - Ernest Žigmund

Čereňany o 6:05 hod. nastúpi - Juraj Pečeň

Partizánske autobusová stanica o 6:17 hod. nastúpia - Andrej Šudík, Roman Dzian

Žabokreky nad Nitrou o 6:25 hod. nastúpia - Filip Mikula, Adam Hájovský

Nadlice most o 6:30 hod. nastúpia Patrik Juhaščík, Libor Dzúrik, Tobiaš Cibula

Program turnaja:

 

Začiatok turnaja o 8:00 hod.

Hrací čas: 1x18 min.

8:57 Prievidza - Trenčín

10:05 Levice - Prievidza

11:21 Prievidza - Nitra

12:18 Nové Zámky - Prievidza

13:15 Prievidza - Komárno

14:31 Trnava - Prievidza

16:44 Prievidza - Dunajská Streda

Upozornenie:  zobrať si futbalové a hygienické potreby, ponožky, HALOVKY(obuv do haly), nezabudnúť  preukaz poistenca a REGISTRAČNÝ preukaz,  brankári priniesť si svoju výstroj.

V prípade odôvodnenej neúčasti je potrebné o tom informovať trénera  p. , Róberta Šimurku 0905 423 926, Oldřicha Břízu 0908 062 805, Antona Šimáška 0904 315 395

V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.

Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub v spolupráci s rodičmi.

 

KM OblFZ Prievidza organizuje dňa 03.03.2017 (piatok)

halový futbalový turnaj starších žiakov okresu Partizánske v Športovej hale Partizánske.

 

Kategória: 2002 a mladší

Hrací systém: Hrá sa v dvoch skupinách 

Hrací čas: 1x15 min.

Počet hráčov: 1+4

Rozmer bránok: Hádzanárske brány

Účastníci turnaja:

Skupina A

1. OFK Klátova Nová Ves

2. OŠK Chynorany

3. OFK Bošany

4. TJ Družstevník Horná Ves

Skupina B

1. TJ Nový Život Veľké Uherce

2. TJ AC Žabokreky nad Nitrou

3. FC Baník HN Prievidza&Handlová žiačky

4. FK Tempo Partizánske B - Brodzany

 

Vylosovanie:

8:30 Klátova Nová Ves - Horná Ves

8:47 Veľké Uherce - Tempo B - Brodzany

9:04 Chynorany - Bošany

9:21 Žabokreky nad Nitrou - FC Baník HN Prievidza&Handlová žiačky 

9:38 Horná Ves - Bošany

9:55 Tempo B - Brodzany - FC Baník HN Prievidza&Handlová žiačky 

10:12 Klátova Nová Ves - Chynorany

10:29 Veľké Uherce - Žabokreky nad Nitrou

10:46 Chynorany - Horníá Ves

11:03 Žabokreky nad Nitrou - Tempo B - Brodzany

11:20 Bošany - Klátova Nová Ves

11:37  FC Baník HN Prievidza&Handlová žiačky - Veľké Uherce

štvrťfinále

11:54 A3 : B4

12:11 A4 : B3

12:28 A1 : B2

12:45 A2 : B1

13:02 o 7. miesto porazení  z A3:B4 - A4:B3

13:19 o 5. miesto víťazi z A3:B4 - A4:B3

13:36 o 3. miesto porazení A1:B2 - A2:B1

13:53 finále  víťazi A1:B2 - A2:B1

14:15 hod. vyhodnotenie turnaja

 

 

KM OblFZ Prievidza organizuje dňa 04.03.2017 (sobota)

halový futbalový turnaj starších žiakov okresu Bánovce nad Bebravou v Športovej hale Svinná.

 

Kategória: 2002 a mladší

Hrací systém: Hrá sa dvoch skupinách

Hrací čas: 1x15 min.

Počet hráčov: 1+4

Rozmer bránok: Hádzanárske brány

Účastníci turnaja:

Skupina A

1. OŠK Pečeňany
2. TJ Sokol Biskupice
3. TJ Tatran Uhrovec
4. TJ Ostratice

 

Skupina B

1. FK 95652 Podlužany
2. TJ Malá Hradná
3. FK Prusy
4. OTJ Rybany

Vylosovanie:

8:30 Pečeňany - Ostratice

8:47 Podlužany - Rybany

9:04 Biskupice - Uhrovec

9:21 Malá Hradná - Prusy

9:38 Ostratice - Uhrovec

9:55 Rybany - Prusy

10:12 Pečeňany - Biskupice

10:29 Podlužany - Malá Hradná

10:46 Biskupice - Ostratice

11:03 Malá Hradná - Rybany

11:20 Uhrovec - Pečeňany

11:37 Prusy - Podlužany

štvrťfinále

11:54 A3 : B4

12:11 A4 : B3

12:28 A1 : B2

12:45 A2 : B1

13:02 o 7. miesto  porazení  z A3:B4 - A4:B3

13:19 o 5. miesto  víťazi z A3:B4

13:36 o 3. miesto porazení A1:B2 - A2:B1

13:53 finále - víťazi A1:B2 - A2:B1

14:15 hod. vyhodnotenie turnaja

 

 

 MaK OblFZ Prievidza UPOZORŇUJE

Opravy /doplňújúca informácia o striedavom štarte
Po uváženej analýze, riadiaci orgán ŠTK SFZ rozhodol, že tie dohody o striedavom štarte, ktoré boli zaevidované v systéme ISSF pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka, nebudú hromadne zrušené k 01.03.2017, ale budú riadne akceptované do konca tohto súťažného ročníka tak, v akom znení boli podpísané/odsúhlasené. Avšak v zmysle včerajšej informácie, všetky NOVÉ žiadosti o striedavé štarty sa musia žiadať elekronickou formou v ISSF v zmysle včerajších pokynov.

 ŠTK OblFZ Prievidza oznamuje funkcionárom a ISSF manažérom FK, FO a TJ OblFZ Prievidza  - STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA alebo HRÁČKY: Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart hráča /ukončenie striedavého štartu hráča/. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl. 28 a čl. 31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovni a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že na „pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfér. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5,00 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF /elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy v posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať. Oznamujeme FK, že všetky striedavé štarty, ktoré boli doteraz evidované papierovou formou, budú zrušené najneskôr ku dňu 01.03.2017 !!!

украина

Registračné obdobie

 

od 01.07. do 31.08.  kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)

od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

  • Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia": v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

  • Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením": v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

  • Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

  • Na základe často kladených otázok upozorňujem na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 3, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

  • Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru podľa predchádzajúcej vety najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet metérskemu klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF(alebo www.futbalnet.sk)

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

 

 

 

 Chceš sa stať futbalovým ROZHODCOM

 

neváhaj a príď na školenie nových ROZHODCOV dňa 28.01.2017 (sobota) o 8:00 hod. v priestoroch OblFZ Prievidza, Olympionikov 4 za Športovou halou v Prievidzi.

 

RADI ŤA PRIVÍTAME MEDZI NAMI!

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky štadiónov
  • Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.
  • Adresa pre zasielanie žiadostí elektronicky: • infrastruktura@futbalsfz.sk (v kópii na príslušný RFZ) alebo písomne: • SFZ, oddelenie strategických projektov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam • Peter Dedík, projektový manažér SFZ, tel. : 0911 014 580, mail: infrastruktura@futbalsfz.sk
 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.