Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

        

ZVOLANIE

Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Prievidza

V zmysle Stanov OblFZ Prievidza Výkonný výbor OblFZ Prievidza zvoláva Volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza na

15. decembra 2017 o 16:00 hod.

priestoroch Domu kultúry v Novákoch.

 VyhlásenieVolebnej komisie OblFZ Prievidza

 

Volebná komisiaa OblFZ Prievidza vyhlasuje voľby do orgánov OblFZ Prievidza volených na Volebnej konferencii OblFZ Prievidza dňa 15. decembra 2017  na volené funkcie:

a) predsedu OblFZ Prievidza

b) kontrolóra (predsedu Revíznej komisie OblFZ Prievidza)

c) predsedu Odvolacej komisie OblF Prievidza

d) predsedu Disciplinárnej komisie OblFZ Prievidza

e) členov Výkonného výboru OblFZ Prievidza

f) delegátov OblFZ Prievidza na Konferenciu ZsFZ

 

 

Termín podávania návrhov na volené funkcie je do 09. decembra 2017 23:59 hod..

Upozorňujeme navrhovateľa, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy Volebného poriadku čl. 2/6 a Stanov čl.31 OblFZ Prievidza.

                                      

  • Kontrolór OblFZ Prievidza vyhlasuje voľby predsedu Volebnej komisie OblFZ Prievidza a členov Volebnej komisie OblFZ Prievidza v zmysle článku 50 odst. 5 pís. f) Stanov OblFZ Prievidza, nakoľko plní úlohy Volebnej komisie, ak ide o voľbu predsedu a členov Volebnej komisie.
  • Voľby predsedu a členov Volebnej komisie sa uskutočňujú v súlade s článkom 52 odst. 3  Stanov OblFZ Prievidza.
  • Voľba predsedu a členov Volebnej komisie patrí v zmysle čl. 37 odst. 2 pís. i) Stanov OblFZ Prievidza do výlučnej pôsobnosti konferencie OblFZ Prievidza, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie OblFZ Prievidza dňa 15.12.2017 v Novákoch
  • V zmysle čl. 28 odst. 1 pis. a) Stanov  a Volebného poriadku OblFZ Prievidza navrhnúť kandidáta na volenú funkciu je oprávnený každý riadny člen OblFZ Prievidza písomne , najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby , t.j. 09.12.2017 do 23:59 hod.  vrátane.
  • Kontrolór upozorňuje podávateľa návrhu , že návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v článku 31 odst. 1  Stanov OblFZ Prievidza.

Predkladajú sa návrhy na volené funkcie:

1.      predsedu Volebnej komisie

2.      člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje okres Bánovce nad

          Bebravou

3.      člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje okres Partizánske

4.      člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje okres Prievidza

 

                                                                                                Anton Obert

                                                                                      Kontrolór OblFZ Prievidza

TMK OblFZ Prievidza

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje trénerom, ktorí 3.12.2017 úspešne absolvovali školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie, že proces vyžiadania licencie od SFZ sa zjednodušil:

na adresu SFZ ( technický úsek - úsek vzdelávania) stačí poslať žiadosť o vystavenie licencie, registráciu v ISSF systéme, prefotené osvedčenie a fotografiu 2,5x2. Na diplom od SFZ netreba čakať! SFZ pošle na adresu trénera diplom a licenciu. Bližšie informácie predseda TMK Mgr. Patrik Mojžiš 0905 852 294.

 

 

Halový futbalový turnaj St. žiakov U14

"Pohár predsedu ZsFZ 2017"

 

FINÁLE

IX. ročník

 

 

Mestská športová hala Dunajská Streda  02.12.2017

 

Výber OblFZ Prievidza obsadil na finálovom turnaji 4.miesto 

 

Nominovaný hráči:

Sebastián Pilip - Chynorany, Adam Gašparovič - Veľké Uherce, Jozef Tipul - Pravenec, Denis Bilík,  Miroslav Gatial - Nedožery- Brezany, Tomáš Kákoš, Adam Pilát, Radovan Gajdoš, Paulen Matúš - Chynorany, Damián Suchý - Veľké Uherce, Tomáš Tkáč - Bošany, Roman Javorček - Nitrianske Rudno, Július Jurík - Opatovce nad Nitrou.

 

Realizačný tím:

Tréneri: Roman Šimko, Peter Gubka

Vedúci mužstva: Miroslav Gaman

Vedúci výpravy: Jozef Kučera

 

 

 

 

Výsledky výberu OblFZ Prievidza: 

 

 9:56 PD - TN 1:0

Gól: Kákoš 

11:21 NR - PD  4:1

Gól: Gatial 

12:45 PD - DS  1:1

Gól: Gajdoš 

13:41 LV - PD  2:2

Góly: Gatial-2x 

14:37 PD - TT   4:2

Góly: Tipul-2x, Gatial, Javorček 

 

Poradie:

1. miesto ObFZ Nitra                  19:6    12 bodov

2. miesto ObFZ Levice                17:14   10 bodov

3. miesto ObFZ Trenčín               17:9      9 bodov

4. miesto OblFZ Prievidza              9:9      8 bodov 

5. miesto obFZ Dunajská Streda   7:16      2 body

6. miesto ObFZ Trnava                11:26     1 bod 

 


Spustenie eshopu SFZ pre čerpanie KREDITOV

 


 Nákup na kredit usmernenie:


Poprosím Vás aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili , aby sme minimalizovali množstvo otázok sú to hlavne:

 

Registrácia osobného konta

 

 

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

 

Metodické usmernenie k nákupu za Kredit

 

 

Nákup za Kredit 

 

 

 

 

Upozorňujem funkcionárov FK, FO a TJ , že termín vyčerpania kreditov za mládežnícke družstvá cez eshop.futbalsfz.sk je do 31.12.2017.

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.