Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

TMK OblFZ Prievidza

Organizuje vrámci projektu PPT tréningový zraz dňa 24.04.2017 (pondelok) na futbalovom štadióne v Novákoch.

 

 

  • Nominácia hráčov ročník 2002:

Fergel Juraj, Anton Tarnóczy, Dávid Hrdý - Nováky, Jozef Valko - Bystričany, Tomáš Greguš - Veľké Uherce, Šimon Súkeník - Zemianske Kostoľany, Šimon Stanko, Matúš Gašparík, Neš Martin - Klátova Nová Ves, Šimon Makva - Skačany.

 

  • Náhradníci:

Patrik Bulík, Tomáš Turček - Bošany, Peter Vaško - Opatovce nad Nitrou, Emanuel Drška - Nitrianske Pravno.

  • Nominácia hráčov ročník 2003:

Jakub Daniš, Bartolen Adam, Hanus Bruno, Denis Bobok - Nováky, Marko Adamec, Vratko Bobok - Bystričany, Samuel Gašparovič, Tomáš Seidl - Veľké Uherce, Denis Ševela - Žabokreky nad Nitrou, Dominik Šarina - Klátova Nová Ves.

  • Náhradníci:

Erik Furek, Jakub Nemec, Daniel Gaššo - Chynorany, Tomáš Opat - Koš.

 

  • Nominácia hráčov ročník 2004:

Kacina Filip, Poništiak Marek, Švec Marko - Nováky, Matúš Valko - Bystričany, Denis Bilík, Igor Zbiňovec - Nedožery-Brezany, Július Jurík - Opatovce nad Nitrou, Patrik Habaj - Žabokreky nad Nitrou, Michal Stanko - Klátova Nová Ves, Damian Suchý - Veľké Uherce.

  • Náhradníci:

Sebastián Pilip - Chynorany, Marian Rypák - Haláčovce - Otrhánky.

 

  • Realizačný tím:

Hlavný tréner - Tadeáš Nechala, prvý asistent trénera - Juraj Šimo, druhý asistent trénera - Tomáš Fereje.

 

Nominovaní hráči a realizačný tím sa dostavia dňa 24.04.2017 do 15:30 hod. do areálu futbalového štadióna v Novákoch.

Ukončenie tréningového zrazu je plánované o 17:45 hod.

Priniesť si treba: kopačky , tréningovú výstroj, chrániče, šľapky, ponožky, hygienické potreby, brankári kompletnú výstroj.

Nutné je priniesť si preukaz poistenca!!!!!!

V prípade ospravedlnenia nahlásiť hlavnému trénerovi na číslo 0915788129, alebo prvému asistentovi trénera na číslo 0902227430, alebo druhému asistentovi trénera na číslo 0950559358.

Za dovoz a odvoz nominovaných hráčov sú zodpovední rodičia v spolupráci s FK.

Pozvaní sú aj tréneri nominovaných hráčov.

Uvoľnenie dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočností, že ZsFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujm y, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia ZsFZ.

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

 

 

 

 Chceš sa stať futbalovým ROZHODCOM

 

neváhaj a príď na školenie nových ROZHODCOV dňa 28.01.2017 (sobota) o 8:00 hod. v priestoroch OblFZ Prievidza, Olympionikov 4 za Športovou halou v Prievidzi.

 

RADI ŤA PRIVÍTAME MEDZI NAMI!

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html

 

Vzdelávacie strtedisko

Západoslovenského futbalového zväzu

Rázusova 23  949 01 Nitra

 

  organizuje

 

SEMINÁR

 

Na predĺženie platnosti trénerských licencií Grassroots C a UEFA B

v rozsahu 8 hodín

 

Seminár sa uskutoční dňa  24.06.2017

 

Prezentácia účastníkov od 8:00 - 9:00

 

miesto konania : NITRA

 

Účastnícky poplatok vo výške 15,00,-€

treba uhradiť na číslo účtu SK54 0200 0000 0000 1933 3112

VS: 304173

Doklad o uhrade poplatku treba predložiť pri prezentácii !

Seminár bude rozdelený na praktickú a teoretickú časyť ( 4+4 hodiny)

Prihlášky zasielajte elektronicky cez WWW.trenerportal.sk

 

Program seminára bode upresnený.

Pre aktuálnbe informácie sledujte WWW.trenerportal.sk

a webové stránky Oblastných futbalových zväzov

TMK ZsFZ Nitra
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.