Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

KM a ŠF ZsFZ a ObFZ Trnava organizuje dňa 26.11.2016 v športovej hale Trnava finále starších žiakov pod názvom

Halový futbalový turnaj

POHÁR PREDSEDU ZsFZ  2016.           

 Výber OblFZ Prievidza sa dňa 26.11.2016 (sobota) zúčastní finálového halového futbalového turnaja o pohár predsedu ZsFZ 2016.

Tréneri nominovali nasledovných hráčov:

Repka Marián - Dolné Vestenice, Bobok Vratko  - Bystričany, Zuzelka Kristián - Valaská Belá, Šarina Dominik - Klátova Nová Ves, Furek Erik, Gaššo Daniel, Nemec Jakub, Pilip Sebastián - Chynorany, Gašparovič Samuel, Seidl Tomáš - Veľké Uherce, Bobok Denis - Lehota pod Vtáčnikom, Bilík Denis, Zbiňovec Igor - Nedožery-Brezany, Hanus Bruno - Diviacka Nová Ves.

Realizačný tím:

Vedúci výpravy : Miroslav Gaman, tréneri: Šimko Roman, Gubka Peter, technický vedúci: Jozef Kučera.

 

Program turnaja:

8:30 Trnava - Nitra 6:2

8:58 Trenčín - Dunajská Streda 7:2

9:26 Prievidza - Levice 6:0

Góly: Furek Erik-3x, Šarina Dominik 2x, Seidl Tomáš

9:54 Trnava - Trenčín 2:0

10:22 Nitra - Levice2:4

10:50 Dunajská Streda - Prievidza 3:2

Góly: Šarina Dominik-2x

11:18 Trenčín - Nitra1:1

11:43 Slávnostné otvorenie

11:55 Levice - Dunajská streda 6:3

12:23 Prievidza - Trnava2:2

Góly: Furek Erik, Seidl Tomáš

12:51 Nitra - Dunajská Streda 6:3

13:19 Trenčín - Prievidza 3:2

Góly: Šarina Dominik-2x

13:47 Trnava - Levice8:0

14:15 Prievidza - Nitra 1:6

Gól: Šarina Dominik

14:43 Dunajská Streda - Trnava 2:8

15:11 Levice - Trenčín 6:2

15:40 Vyhodnotenie turnaja

Poradie.

1. miesto ObFZ Trnava

2. miesto ObFZ Levice

3. miesto ObFZ Nitra

4. miesto ObFZ Trenčín

5. miesto OblFZ Prievidza

6. miesto ObFZ Dunajská Streda

 

 

 

KM OblFZ Prievidza KM a ŠF ZsFZ organizovala dňa 19.11.2016 v Športovej hale Prievidza Kvalifikačný halový turnaj SEVEROZÁPAD

II. ročník o postup na finálový turnaj o pohár predsedu ZsFZ dňa 18.12.2016 v športovej hale Galanta.

  •   Výber OblFZ Prievidza:
  • Elischer Adam - Malinová, Petrovský Timotej, Kmeť Dominik- Pravenec, Pinďira Branko - Oslany, Richter Nikolas, Gross Sebastián - Tužina, Košík Samuel , Maťavka Lukáš - Chynorany, Divéky Adam, Holba Lukáš, Špaňo Patrik - Zemianske Kostoľany, Demeter Samuel - Bystričany, Barta Samuel - Nitrianske Rudno, Vážan Dávid, - Iskra Nováky.

 

Program kvalifikačného turnaja:

9:00 Prievidza - Topoľčany 6:1

9:28 Trenčín - Považská Bystrica  2:7

9:56 Senica - Trnava  5:3

10:24 Topoľčany - Považská Bystrica  2:10

10:52 Prievidza - Senica  3:6

11:21 Trnava - Trenčín  1:3

11:49 Senica - Topoľčany 3:1

12:17 Považská Bystrica - Trnava 9:3

12:45 Trenčín - Prievidza  7:1

13:13 Topoľčany - Trnava  0:8

13:41 Senica - Trenčín   2:1

14:09 Prievidza - Považská Bystrica   1:9

14:37 Trenčín - Topoľčany  6:0

15:05 Trnava - Prievidza  6:2

15:33 Považská Bystrica - Senica  5:3

Poradie

1. miesto Považská Bystrica

2. miesto Senica

3. miesto Trenčín

4. miesto Trnava

5. miesto Prievidza

6. miesto Topoľčany

Na finálový turnaj dňa 18.12.2016 v športovej hale Galanta postupujú ObFZ Považská Bystrica, ObFZ Senica a ObFZ Trenčín.

TMK OblFZ Prievidza oznamuje

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že plánuje v termínoch 19. - 20.11., 26. - 27.11., 3. - 4.12.2016 organizovať v priestoroch futbalového zväzu školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA  Grassroots C licencie. Poplatok je 100 - 120 eur (podľa počtu prihlásených). Uzávierka prihlášok je 31.10.2016. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).

  • TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že dňa 11.12.2016 o 8:00 organizuje v priestoroch futbalového zväzu seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Poplatok je 20 eur. Treba si priniesť 1 kus foto 2,5x2,0 cm. Prihlášky je potrebné zaslať do 30.11. 2016 na adresu zväzu alebo e-mailom na oblfzpd@stonline.sk.

  • TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že dňa 10.12.2016 sa v Nitre uskutoční seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA B licencie. Bližšie informácie http://www.trenerportal.sk/. Seminár organizuje TMK ZsFZ.

 

Nový Súťažný poriadok   kliknúť

Striedavý štart hráča vekovej kategórie mládeže.

Súťažný poriadok článok 28

Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

 Odsek (8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Odsek (9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa končí vždy skončením súťažného ročníka.

Odsek (10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča.

vzor dohody o striedavom štarte hráča  kliknúť

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.