Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

KM organizuje prípravný zraz hráčok ročník po 01.01.2003 a mladší dňa 25.10.2016 (utorok) v Športovej hale Prievidza. Zraz nominovaných hráčov je do 16:45 hod. v Športovej hale Prievidza.

            

Tréneri nominovali nasledovných hráčov:

Milata Pavol - Sebedražie, Mekýš Jozef Samuel, Obert Mário, Repka Marián - Dolné Vestenice, Bobok Vratko  - Bystričany, Zuzelka Kristián - Valaská Belá, Šarina Dominik - Klátova Nová Ves, Furek Erik, Gaššo Daniel, Nemec Jakub, Pilip Sebastián - Chynorany, Gašparovič Samuel, Seidl Tomáš - Veľké Uherce, Dubný Martin, Neradný Michal - Miezgovce, Zita Stanislav - Rybany, Bobok Denis - Lehota pod Vtáčnikom, Bilík Denis, Zbiňovec Igor - Nedožery-Brezany, Hanus Bruno - Diviacka Nová Ves..

Realizačný tím:

Vedúci akcie : Ján Martina, tréneri: Šimko Roman, Gubka Peter, technický vedúci: Jozef Kučera.

                      do 16:45          príchod do Športovej haly Prievidza

 od 16:45         do 17:15          prezentácia, pohovory, kontrola  

                                            zdravotného stavu,

 od 17:15         do 17:30          rozcvičenie,

 od 17:30         do 17:50          herné činnosti jednotlivca,

 od 17:50                               modelované stretnutie medzi

                                            pozvanými hráčmi,

 od 18:30                               osobná hygiena,

 od 18:45                               predpokladaný odchod domov.

Upozornenie!!!!!!!!!!!!!

Prineste si : 

Vhodnú obuv do haly, tréningovú výstroj ( tričko, trenírky, štulpne) chrániče, uterák, hygienické potreby, šľapky, teplákovú alebo šuštiakovú súpravu.

Brankári kompletnú výstroj.

Nezabudni kartu poistenca!!!!

V prípade choroby alebo z iných vážnych dôvodov neúčasti je potrebné zavolať trénerom p. Roman Šimko - 0903 958 392 a p. Peter Gubka - 0905 716 988

V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.

Cestovné bude preplatené podľa smerníc OblFZ Prievidza.

Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub v spolupráci s rodičmi.

Zmyslom prípravného zrazu je vybrať najtalentovanejších hráčov, ktorí budú reprezentovať OblFZ Prievidza na kvalifikačnom turnaji dňa 12.11.2016 v ŠH  Trnava o postup do finále o pohár predsedu ZsFZ.

Zmyslom prípravného zrazu je vybrať najtalentovanejších hráčov, ktorí budú reprezentovať OblFZ Prievidza na kvalifikačnom turnaji dňa 12.11.2016 v ŠH  Trnava o postup do finále o pohár predsedu ZsFZ.

 

KM organizuje prípravný zraz hráčov ročník po 01.01.2006 dňa 26.10.2016 (streda) v Športovej Hale Prievidza. Zraz nominovaných hráčov  do 16:45 hod. v Športovej hale v Prievidzi.

   Tréneri nominovali nasledovných hráčov:

Elischer Adam - Malinová, Kováčik Igor - Nedanovce , Petrovský Timotej, Kmeť Dominik, Majzlan Adtrián- Pravenec, Gabaš Jakub - Lehota pod Vtáčnikom, Holdošík Samuel, Pinďira Branko - Oslany, Richter Nikolas, Gross Sebastián - Tužina, Mikulášik Matúš - Nedožery-Brezany, Grach Matúš - Bošany, Maťavka Tobias - Nedanovce, Dušička Matej - Valaská Belá, Košík Samuel - Chynorany, Divéky Adam, Holba Lukáš, Špaňo Patrik - Zemianske Kostoľany, Demeter Samuel - Bystričany, Kipikaša Samuel - Lazany, Ondrejička Dominik, Barta Samuel, Ľubomír Javorček, Hurtiš Timotej - Nitrianske Rudno, Vážan Dávid, Blahovič Ivan, Židek Samuel - Iskra Nováky.

Realizačný tím:

Vedúci akcie - Ján Martina, tréneri: Igor Obžera, Oršula Martin, Peter Krištín, technický vedúci: Jozef Kučera.

 do 16:45                               príchod do Športovej haly

 od 16:45         do 17:00          prezentácia, pohovory, kontrola

                                            zdravotného stavu,

 od 17:00         do 17:15          rozcvičenie,

 od 17:15         do 17:30          herné činnosti jednotlivca,

 od 17:30                               modelované stretnutie medzi

                                            pozvanými hráčmi,

 od 19:00                               osobná hygiena,

 od 19:15                               predpokladaný odchod domov.

Upozornenie!!!!!!!!!!!!!

 

Prineste si : 

Vhodnú obuv do haly, tréningovú výstroj ( tričko, trenírky, štulpne) chrániče, uterák, hygienické potreby, šľapky, teplákovú alebo šuštiakovú súpravu.

Brankári kompletnú výstroj.

Nezabudni kartu poistenca!!!!

V prípade choroby alebo z iných vážnych dôvodov neúčasti je potrebné zavolať trénerom p. OBŽERA Igor - 0907 137 404 alebo p. BALÁŽ JÁN - 0918 996 645.

V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.

Cestovné bude preplatené podľa smerníc OblFZ Prievidza.

Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub v spolupráci s rodičmi.

Zmyslom prípravného zrazu je vybrať najtalentovanejších hráčov, ktorí budú reprezentovať OblFZ Prievidza na kvalifikačnom turnaji dňa 19.11.2016 v ŠH  Prievidza o postup do finále o pohár predsedu ZsFZ.

TMK OblFZ Prievidza oznamuje

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že plánuje v termínoch 19. - 20.11., 26. - 27.11., 3. - 4.12.2016 organizovať v priestoroch futbalového zväzu školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA  Grassroots C licencie. Poplatok je 100 - 120 eur (podľa počtu prihlásených). Uzávierka prihlášok je 31.10.2016. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).


  • TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že v mesiaci december 2016 plánuje organizovať v priestoroch futbalového zväzu seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Poplatok je 20 eur.  Uzávierka prihlášok je 30.11.2016. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).
  • TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že dňa 10.12.2016 sa v Nitre uskutoční seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA B licencie. Bližšie informácie http://www.trenerportal.sk/. Seminár organizuje TMK ZsFZ.

 

Nový Súťažný poriadok   kliknúť

Striedavý štart hráča vekovej kategórie mládeže.

Súťažný poriadok článok 28

Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

 Odsek (8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Odsek (9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa končí vždy skončením súťažného ročníka.

Odsek (10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča.

vzor dohody o striedavom štarte hráča  kliknúť

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.